Přejít k hlavnímu obsahu

Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci)Pandemie koronaviru zkomplikovala (nejen) mezinárodní dopravu, ale mnohé podniky, jako např. stravovací a ubytovací zařízení, musely být zavřené. A přinesla i spoustu dalších negativních dopadů na náš každodenní život. Nadějí k návratu k předpandemickému způsobu života je očkování. 

Očkovací místa v ČR vydávají certifikát po aplikaci 2. dávky, odběrová místa (PCR nebo POC antigenní test) vydají certifikát po výsledku testu. Není to však jejich automatická povinnost udělají to pouze, pokud o to klient (očkovaná osoba) požádá. Ideálně si ale certifikát stáhněte, aby se při očkování stovek i tisíců lidí v očkovacím místě (nápor ale může být i na testech) netvořili fronty kvůli kapacitě tiskáren. 

Certifikát v Očkovacím portálu občana (ocko.uzis.cz) si můžete stáhnout už po 1. dávce vakcíny.

Pamatujte, že člověk je považovaný za naočkovaného 14 dní po podání 2. dávky vakcíny. Nicméně zvýšená imunita je už od 22. dne po první dávce (při dvoudávkovém schématu) a v některý provozech není nutné se poté otestovat kvůli povolení vstupu, a také vám to usnadní cestování do zemí, které již certifikát přijímají. Tyto země budou přibývat, vždy záleží na vyjednaných dohodách, seznam zemí, které aktuálně přijímají certifikát jako dkaz o očkování najdete níže v otázkách, k zjištění podmínek vstupu do jednotlivých zemí můžete Mapu cestovatele.

OBECNÉ INFORMACE

Již po první dávce očkování můžete jít na ocko.uzis.cz (Očkovací portál občana) a zažádat si o certifikát. Od 1. 6. budou vydávány nové certifikáty, které usnadní život - jak při rozvolňování, tak při cestování. Tyto nové certifikáty budou v souladu s nově přijatými pravidly pro certifikáty v rámci EU. Certifikátů jsou 3 druhy, dle toho, co lze certifikátem prokázat:

1. Certifikát o prodělaném onemocnění 

2. Certifikát o výsledku negativního testu, ten bude dvou typů:

  • Certifikát o výsledku antigenního testu
  • Certifikát o výsledku PCR testu

3. Certifikát o provedeném očkování, dva typy dle fáze rozočkovanosti:

  • Certifikát po první dávce očkování (vícedávkové schéma)
  • Certifikát po ukončené vakcinaci

Na certifikátu bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození. Prozatím budou certifikáty v papírové podobě, nebo je půjde stáhnout do mobilu. Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu či tabletu) se budete prokazovat při vstupu do provozoven, případné kontrole apod.

Pokud se v textech setkáte s pojmy Covid Pas (CovidPas), Digital Green Certificate a Zelený číselný certifikát jde o to samé, jako certifikáty vydávané po 1. 6. Ty už splňují náležitosti, které na ně klade EU. 

NOVÉ CERTIFIKÁTY PRO OBČANY ČR (s výjimkou dětí bez Občanského průkazu) OD 1. 6.

Kterýkoliv z druhů certifikátů pro vás je připravený k vyzvednutí na ocko.uzis.cz. Díky napojení na ISIN se tam objeví automaticky, jakmile se pro vás některý z certifikátů stane relevantní. Do očkovacího portálu (ocko.uzis.cz) se můžete přihlásit:

1. zadáním čísla občanského průkazu a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát. Podmínkou je při vakcinaci, respektive v žádance, uvést mobilní telefon,

2. přes elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.), přičemž ověření přes bankovní identitu je možné pouze pro osoby, které jsou ověřeny přes registr obyvatel (ROB),

3. o vydání certifikátu můžete požádat přímo na očkovacím místě, ovšem tam vám ho vydají pouze na výzvu, ne automaticky. 

NOVÉ CERTIFIKÁTY PRO CIZINCE A DĚTI BEZ OBČANSKÉHO PRŮKAZU OD 8. 6.

V této skupině využijete v žádosti jiné údaje než občané ČR s OP, postup je ale stejný. Kterýkoliv z druhů certifikátů pro vás je připravený k vyzvednutí na ocko.uzis.cz. Díky napojení na ISIN se tam objeví automaticky, jakmile se pro vás některý z certifikátů stane relevantní. Do očkovacího portálu se můžete přihlásit:

1. zadáním data narození, emailu a telefonního čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání autentizace do portálu se zobrazí certifikát. Nutností je správné zavedení těchto údajů do ISIN.

2. o vydání certifikátu můžete požádat přímo na očkovacím místě, ovšem tam vám ho vydají pouze na výzvu, ne automaticky. Ideálně si ale certifikát stáhněte, aby se při očkování stovek i tisíců lidí v očkovacím místě netvořili fronty kvůli kapacitě tiskáren. 

Očkovat se zatím mohou jen cizinci s veřejným pojištěním a děti, pro něž je použití vakcíny schváleno. V ČR je to aktuálně Pfizer a to od 16 let.

Jak pro občany ČR tak i pro cizince platí, že po přechodnou dobu – do 7.6.2021 bude probíhat automatické odeslání všech nově vydaných vakcinačních certifikátů po podání první i druhé dávky. V týdnu od 7.6.2021 bude automatické odesílání certifikátů mailem zastaveno a pro vyzvednutí bude využíván portál očko dle bodů výše. Po 7.6.2021 započne také rozeslání informačních emailů s informací, kde si dotyčný může certifikáty vyzvednout.

VÝMĚNA CERTIFIKÁTU VYDANÉHO PŘED 1. 6. ZA NOVÝ 

Výměna starých certifikátu o provedeném očkování za nové bude dle výše popsaného možná na portálu od 1.6.2021 (pro cizince a děti bez OP od 15. 6.). Původní certifikáty následně již nebudou k dispozici. Starší verze certifikátu je platná do 1. července, po tomto datu už nebude uznávaná. Je tedy třeba svůj certifikát vyměnit za nový do konce měsíce června.

Nový certifikát bude možné si vyzvednout na očkovacím portálu občana ocko.uzis.cz. Postupy pro jednotlivé skupiny jsou popsány výše. Pokud tedy máte certifikát vydaný před 1. 6., přihlaste se a stáhněte si certifikát nový. Na nich již je platný QR kód a jsou v souladu s pravidly EU. Chápeme, že může být nepohodlné o certifikát žádat znovu, bohužel ale dokud nebyla pravidla EU známá a schválená, nešlo dle nich certifikáty vydávat.

Pokud si technicky troufáte můžete i využít možnosti, že po naskenování QR kódu starého certifikátu se zobrazí jedinečné URL, pod kterým bude možné si bez dalšího stáhnout nový certifikát (tedy jedná se o výměnu 1:1) pro jakoukoli osobu, která certifikát vlastní.

VALIDAČNÍ APLIKACE

Aplikace dle pokynů a standardů EU je ve vývoji. Po dokončení bude umět načíst a zvalidovat QR kód na certifikátu, spojit se s ISIN a ověřit jeho platnost. Certifikát bude také čitelně zobrazovat datum podání dávky či provedení testu. Spuštění aplikace je naplánované na polovinu června.

Kompletní návod včetně náhledů, vzor certifikátu a nejčastější otázky najdete v manuálu platném od 1. 6. 2021. 

Pokud se vám nedaří váš certifikát získat, můžete se obrátit telefonicky na linku 1221 nebo písemně na covid-podpora@nakit.cz.

Časté dotazy k tomuto tématu

Jaké číslo pojištěnce bude vyplněno v certifikátu u cizinců?
Jakým způsobem funguje generování údajů do certifikátu u cizinců, u kterých se nenačítají údaje z ROB?
V jakých zemích bude potvrzení o očkování platit?
Na mém certifikátu mi nefunguje QR kód (certifikát byl vydaný před 1. 6. 2021).
Moje kontaktní údaje se změnili. Mohu je sám upravit?
Kdy a jak si mohu certifikát sám zobrazit a vytisknout?
Jakým způsobem bude probíhat ověření platnosti certifikátů?
Jaké jsou další plány do budoucna ohledně možnosti získání certifikátů?
Chci si stáhnout svůj certifikát, po vyplnění údajů se však objevuje následující hláška „Neznámé rodné číslo a číslo občanského