maps_ugcChtěl(a) bych pomoci s registrací na očkování senioroviPokud jste se rozhodli pomoct s registrací na očkování své babičce, či dědovi, nebo někomu jinému, kdo to potřebuje, je to skvělé. Je samozřejmě důležité, aby to bylo se souhlasem dotyčného. Samotná registrace není nic těžkého. Mějte připravené všechny údaje dotyčného, které budete potřebovat.

Přihlášení na očkování má dvě fáze- registraci a rezervaci.

1. Otevřete si rezervační systém na crs.uzis.cz, nebo registrace.mzcr.cz- Zadáte telefonní číslo osoby, kterou registrujete a dáte souhlas se zpracováním osobních údajů. Při vstupu do registračního formuláře je osoba vyzvána k zadání telefonního čísla a následně kódu (PIN1, který přijde na telefon po zadání telefonního čísla a umožní vstup do registračního systému). Je důležité vyplnit údaje osoby, které sloužíte jako prostředník a a přihlašujete ji na očkování. A to včetně jejího telefonního čísla (to své budete potřebovat, až se budete sami na očkování registrovat, i když to není podmínka, unikátním identifikátorem je rodné číslo). Telefon s vyplňovaným číslem mějte u sebe.

2. Vyplníte požadované údaje o dotyčné osobě- na náhled registračního formuláře se můžete podívat v prezentaci MZČR.

Vyplnit bude třeba např. věk, rodné číslo, zdravotní pojišťovnu nebo základní informace o svém zdravotním stavu (neplatí v první fázi IA- očkování lidí nad 80 let a zdravotníků). Nebudete-li si jisti zdravotním stavem registrované osoby ve vztahu k očkování, ať dotyčný provede raději konzultaci se svým lékařem. Vyplněním formuláře vyjadřuje osoba (ta, za kterou formulář vyplňujete) svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.

3. Systém provede kalkulace priority dle vyplněného formuláře a kapacitního plánu – proběhne prioritizace. Ta neprobíhá ve fázi IA, začne probíhat až od fáze IB. Více se dozvíte v prioritizaci.

4. Systém zajistí notifikaci osoby o přijetí registrace - po zahájení očkování skupiny, do které registrovaná osoba náleží, vám bude poskytnut přístup k provedení rezervace. Pro osoby 80+ tedy hned od počátku.

5. Provedení rezervace termínu- postup se bude lišit v závislosti na dostupnosti termínů.

a) ve chvíli registrace je volný očkovací termín na preferovaném-vybraném očkovacím místě, lze se tedy rovnou zarezervovat 

Přijde Vám PIN2 (může to pár minut trvat), který zadáte na webové stránce reservatic.com/ockovani, rezervujete konkrétní termín, a to na 1. i 2. dávku. Přijde vám potvrzení o rezervaci termínu (email a SMS).

b) ve chvíli ve chvíli registrace není volný očkovací termín na preferovaném-vybraném očkovacím místě, zarezervovat se tedy půjde až později- 

Pokud jste registraci provedli před 22. lednem 2021, tzn. od 15. ledna do 21. ledna (včetně) a již máte PIN2, přijde vám ještě "zvací" SMS. Tato SMS vás upozorní, že je volný termín a máte si ho rezervovat. Se zvací SMS půjdete na reservatic.com/ockovani, kam údaje z SMS zadáte. Tím se dostanete na rezervaci termínu. Po jejím provedení vám o rezervaci přijde potvrzení (SMS a email). "Zvací" SMS začnou chodit od 22. ledna. 

Pokud bude registrace provedena po 22. lednu 2021, SMS s PIN2 vám již nepřijde. Rovnou vám přijde až "zvací" SMS, s kterou se přihlásíte do systému na reservatic.com/ockovani, provedete rezervaci termín na 1. i 2. dávku a přijde vám o tom potvrzení (SMS a email).

Zvací SMS je jednorázová (není zasílána opakovaně) a obsahuje PIN2. SMS budou odesílány postupně dle následujících 2 kritérií:

  • dle dostupnosti vakcíny a termínu na očkovacím místě dle registrace
  • dle věku občana sestupně (od nejstarších)

Výhledově přibydou další priority.

Podle těchto kritérií budou zvací SMS rozesílány průběžně v následujících týdnech, bez zvací SMS není umožněno rezervovat termín. PIN2 zůstává platný až do úspěšného provedení rezervace (uložte si ho prosím). Pokud občan potřebuje změnu očkovacího místa je nutné provést novou registraci.

DŮLEŽITÉ: Po obdržení zvací SMS s PIN2 máte 72 hodin na rezervaci termínu na reservatic.com/ockovani. Informováni o tom budete v SMS s PIN2 a také na to budete SMS upozorněni následující den. Pokud to nestihnete, platnost PIN2 propadá, rezervace vám nebude umožněna. Zároveň vám ale propadá i registrace. Je to z důvodu, aby např. osoby, které o očkování už nemají zájem, neblokovaly termíny dalším čekajícím na očkování. Pokud budete mít zájem o nový termín očkování, proveďte registraci znovu. Dle věku budete zařazení v soupisu registrací na preferované očkovací místo. 


Související odkazy a zdroje