Přejít k hlavnímu obsahu

Informace potřebné k registraciVětšina zadávaných informací je stejná pro všechny:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Číslo pojištěnce
 • Číslo pojišťovny
 • Místo trvalého pobytu
 • E-mail (variantně)
 • Telefon
 • Preferované OČM

Potřebovat budete i další informace, to se však již liší dle skupiny, do které náležíte:

 • pokud se registrujete na základě příslušnosti k věkové skupině, zaškrtnete o jakou skupinu jde a pro potvrzení postačí číslo pojištěnce,
 • pokud se registrujete dle zaměstnání (pedagogové, zdravotníci,...), budete potřebovat speciální registrační kód, který vám dá váš zaměstnavatel (ten také rozhodne, zda na očkování máte nárok, není jeho povinnost vám kód dát- zohledňuje se zpravidla riziko vystavení onemocnění a věk zaměstnance), s sebou na očkovací místo si pak vezměte písemné potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele,
 • registrujete-li se jako chronický pacient, váš ošetřující lékař vám musí vydat speciální registrační kód, on také rozhodne, zda váš zdravotní stav vyžaduje přednostní očkování, s sebou na očkovací místo si vezměte lékařskou zprávu, např. z poslední návštěvy.

Které skupině se kdy otevře registrace (i kdy speciálním kódům končí platnost apod.) se dozvíte v Časové ose. Jak a kde registraci (a poté rezervaci) provést zjistíte ve stručném, nebo podrobném návodu.