maps_ugcInformace pro osoby s chronickým onemocněnímNíže naleznete informace k očkování proti onemocnění covid-19 určené především lidem s chronickým onemocněním. 

Kdy budu moci být očkován/a proti onemocnění covid-19? 

Očkování je vzhledem k omezenému množství vakcín v počátečním stádiu rozděleno do několika fází: 

Fáze 1A (leden, únor 2021) - Dostupná je vakcína Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech, která je očkována v distribučních očkovacích místech (31 míst v ČR), a příp. i vakcína od společnosti Moderna, která je očkována přímo v očkovacích místech. Očkováni v této fázi budou: 

 • senioři ve věku 80+ (bez ohledu na jejich zdravotní stav)  

 • senioři a klienti v určených zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující;  

 • osoby hospitalizované v zařízeních následné a dlouhodobé lůžkové péče 

 • zdravotničtí pracovníci 

 • osoby podílející se na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem 

Tyto osoby byly zvoleny s ohledem na vysoký stupeň ohrožení jejich zdraví a na zabezpečení funkčnosti zdravotního systému z pohledu hrozby nedostatku zdravotnického personálu. 

V tuto chvíli je možné očkovat i lidi s chronickým onemocněním, které k aplikaci vakcíny vyzve specializované centrum.

Fáze 1B (únor-květen 2021) - Vakcíny budou dostupné od vícera výrobců. Očkování provádí maximální počet zřízených očkovacích míst a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojí ordinace praktických lékařů. Zároveň budou kraji pro širokou veřejnost zřizována podle potřeby velkokapacitní očkovací místa. Očkováni v této fázi budou: 

osoby s vybranými chronickými onemocněními: 

 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená antidiabetiky nebo inzulinem 
 • obezita (BMI > 35 kg/m2) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) 
 • onkologické onemocnění 
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léčivy 
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 
 • intelektová nedostatečnost, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…) 
 • vzácné genetické onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií, 

senioři (65+) s prioritizací od nejstarších osob, 

osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu. 

Jak a kdy se na očkování můžu hlásit? 

Na webových stránkách www.crs.uzis.cz nebo www.registrace.mzcr.cz vyplníte rezervační formulář. Rezervační formulář bude k dispozici od pátku 15. ledna 2021 (rezervovat se budou moci senioři ve věku 80+ bez ohledu na zdravotní stav). Termín otevření centrálního rezervačního systému pro ostatní v tuto chvíli není znám. 

Pokud nedokážete sami rezervační formulář vyplnit, můžete požádat o pomoc kohokoliv z rodiny, pokud nikoho takového nemáte, tak se můžete obrátit na svého praktického lékaře nebo na linku 1221, kde za Vás rezervaci provedou. 

Jak prokážu příslušnost k prioritizované skupině? 

V centrálním rezervačním systému vyberete možnosti, které nejlépe specifikují Váš zdravotní stav. V místě očkování potom budete zdravotní stav prokazovat lékařskou zprávou z poslední návštěvy u Vašeho ošetřujícího lékaře. V případě prokázání věku se budete v místě očkování prokazovat občanským průkazem. 

Co když z důvodu kontraindikace nemůžu být očkován/a? 

Pro ochranu zranitelných osob, které však z důvodu kontraindikace samy očkovány být nemohou, je dána ve fázi IB možnost očkování pro osoby, které o ně pečují. Pokud však bude osoba z rizikové skupiny sama očkována, osoby jí blízké, pokud nepatří do rizikové skupiny, tak budou očkovány až v další fázi (fázi 2). Pokud jste osobou, která sama nemůže být očkována a je tedy potřeba, aby byly očkovány osoby Vám blízké, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Za jakých podmínek se můžu nechat očkovat? 

Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře. Souhrn údajů o přípravku vakcíny Comirnaty od konsorcia Pfizer/BioNTech vypracovaný Evropskou lékovou agenturou obsahuje kontraindikace a další obecná doporučení. 

Kontraindikace by Vám měl sdělit očkující lékař, příp. Váš ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek vakcíny. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. 

Z důvodu nedostatku údajů se má podávání vakcíny v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se vakcíny vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. 

Jaký je ideální zdravotní stav pro aplikaci očkovací látky? 

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení vakcinace. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 

Před očkováním se nemusíte nechat testovat na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covid-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 

Co když se z důvodu vážnosti zdravotního stavu nebo imobility nemůžete dopravit do místa očkování? 

Podívejte se na informace pro imobilní pacienty