maps_ugcJak přesně bude probíhat očkování na očkovacím místě?Na každém očkovacím místě budete procházet skrz několik stanoviští. 

Stanoviště 1 – registrace

Po vstupu klienta na OČM je provedeno ztotožnění. Klient předloží doklad totožnosti – občanský průkaz / pas a průkaz pojištěnce. V čekárně klient od administrativního pracovníka obdrží informační leták o očkování a výtisk Dotazníku před očkováním proti onemocnění covid-19, který vyplní a podepíše. Pokud klient přijde v jiný termín či čas, nemůže být očkován a OČM opouští. Pokud klient splňuje všechny požadavky registrace, postupuje na stanoviště 2. Do 5 min. + čekání.

Stanoviště 2 – vyšetření lékařem

Po registraci na prvním stanovišti pokračuje klient na stanoviště lékaře, které je oddělené od ostatních prostor OČM. Klient lékaři předá vyplněný a podepsaný dotazník před očkováním, popřípadě jej vyplní s lékařem v průběhu odběru anamnézy před samotným očkováním. Je-li očkování klienta indikováno lékařem, postupuje klient do očkovací místnosti. Pokud lékař vyhodnotí, že je očkování v daný moment kontraindikováno, opouští klient OČM.

Do 7 min. + čekání.

Stanoviště 3 – aplikace očkovací látky

V očkovací místnosti se klient řídí pokyny očkujícího pracovníka. Vakcinační látka je aplikována do ramene nedominantní paže, pokud není paže dostatečně osvalená, může být aplikována do stehenního svalu. Po aplikaci očkování postupuje klient do čekárny. Do 3 min. + čekání.

Stanoviště 4 – čekárna

V čekárně očkovaný klient vyčká 30 minut pod dohledem pověřeného zdravotníka nebo administrativního pracovníka.

Minimálně 30 min.

Vydání certifikátu o očkování trvá cca. 1 min.

V Souvisejících odkazech níže najdete popisné plánky, jak to bude na očkovacích místech probíhat.

INFORMACE A POKYNY PRO OČKOVANÉ:

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění covid-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Jak se chovat na očkovacím místě?

 • Dodržujte pokyny personálu.
 • Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
 • Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.
 • Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

Jak očkování probíhá?

 • Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
 • Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
 • Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se vám udělalo nevolno.
 • Pokud se vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.
 • Za 28 dní (Pfizer/BioNTech) je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby vaše ochrana byla co nejvyšší. U vakcíny AstraZeneca je doba mez dávkami 3 měsíce. 

Co mám dělat po očkování?

 • - V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.
 •  
 • - Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).
 • Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který vám byl přidělen.

Jaké jsou nežádoucí reakce po očkování?

 • Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.
 • Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné.
 • Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc covid-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky.
 • V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.

Očkování je aktuálně nejvhodnější možností, jak současnou epidemii onemocnění covid-19 zastavit a vrátit se k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření.

Očkováním proti onemocnění covid-19 totiž ochráníte před nákazou nejen sebe a svoji rodinu, ale i své okolí.


Časté dotazy k tomuto tématu

Co za doklady mám mít s sebou?
Budou moci podávat vakcínu jen doktoři, nebo i např. zdravotní sestry/bratři, asistenti, medikové…?