Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo bude očkován jako první?TATO STRÁNKA JIŽ NEMUSÍ BÝT AKTUÁLNÍ

Najít aktuální informace k:

______________________________________________________

Očkování bude v ČR probíhat ve dvou fázích. Právě v první fázi budou očkovány rizikové skupiny a zdravotníci.

Očkování je dobrovolné a hrazené zdravotní pojišťovnou. Nikdo nesmí být nucen se naočkovat.

Samotná I. fáze je rozdělena na A) a B). Začala 15. 1. 2021 a ukončena by měla být na jaře 2021. Fáze 1B by dle plánu měla probíhat od března do června 2021. Protože je ale vakcín nedostatek, mohou se termíny prodloužit.

Fáze 1A

Bude probíhat očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva – zabránění růstu nemocnosti a úmrtnosti u seniorů (80+) a u institucionalizovaných osob, ochrana určeného zdravotnického personálu a osob zajišťujících péči u vybraných poskytovatelů sociálních služeb.

Seznam, o koho konkrétně se jedná najdete v životní situaci popisující postup prioritizace

Ve fázi 1A se část z těchto skupin bude muset registrovat to Centrálního rezervačního systému. A to senioři nad 80 let, kteří nejsou klienty žádného sociálního nebo zdravotního zařízení.

Zaměstnanci či klienti, patřící pod výše uvedené body, se nebudou muset na očkování registrovat, u klientů to platí, pokud jsou tam trvale ubytováni. Dostanou ho v domovském zařízení.

Výše uvedené skupiny byly zvoleny s ohledem na vysoký stupeň ohrožení jejich zdraví a na zabezpečení funkčnosti zdravotního systému v ČR z pohledu hrozby nedostatku zdravotnického personálu.

Cílem je pak proočkovat 70% této skupiny (1A), a pokud se cíle nepodaří dosáhnout, smí to být pouze z důvodu nedostatečného zájmu (očkování je dobrovolné).

Zdravotnická a sociální zařízení, ve kterých bude docházet k očkování mimo Centrální registrační systém, mají povinnost dopředu ohlásit o kolik osob je třeba naočkovat a následně každé očkování hlásit do ISIN. A to z důvodu kontroly nakládání s vakcínami i ochrany zdraví očkovaných, a aby jim jedna z dávek vakcíny nebyla podána dvakrát.

OČKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮ VE FÁZI 1A

Objednání k očkování v této skupině probíhá dvěma způsoby:
1) mimo Centrální rezervační systém, jde-li o pracovníky očkovacího místa (vč. studentů lékařských fakult, dobrovolníků a dalších) či osoby podílející se na péči o COVID-pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech a s potenciálně infekčním materiálem (zvláště, nejsou-li tyto osoby vedeny v Národním registru zdravotnických pracovníků),
2) prostřednictvím Centrálního rezervačního systému v případě pracovníků pracujících mimo očkovací místa (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, farmaceuti, pracovníci domácí zdravotní péče a další). Validace osob v této skupině probíhá skrze Národní registr zdravotnických pracovníků.

Prioritizace k očkování v rámci skupiny zdravotníků ve fázi 1A probíhá podle věku (upřednostnění zdravotníků vyššího věku).

S dostupností očkovací látky v ordinacích praktického lékaře bude možné absolvovat očkování též v těchto ordinacích. Prioritizace skupiny bude v rámci této fáze očkování stále zachována. Vzhledem k vysoké rizikovosti zdravotnických povolání vlivem vysoké pravděpodobnosti vystaveni novému typu koronaviru je zásadní očkování maximálního počtu zdravotnických pracovníků v co nejdřívější fázi očkování.

Přečíst si můžete také informace k očkování pacientů a uživatelů sociálních služeb, připravený je na toto témat také leták MZČR.

Fáze 1B

Jakmile budou naočkovány skupiny z fáze 1A, přistoupí se k další fázi. Do té už spadá více rozličných skupin, bude tedy nastavená určitá prioritizace. Tzn. budete se moci do systému přihlásit a vyplníte své údaje (chráněné dle GDPR). Na jejich základě vám bude vypočteno bodové skóre a zohledněna bude také dostupnost vakcín. Dle těchto ukazatelů budete vyzváni zaregistrovat se na nějaký z vám nabídnutých termínů. 

Fáze 1B je naplánovaná na březen-červen 2021, ale opět bude záležet, zda budou dodávky vakcín dostatečné. Její trvání se tedy může prodloužit.

Konkrétní seznam dalších skupin spadajících do fáze IB najdete opět v prioritizaci.

Fáze IB končí v okamžiku 70% proočkovanosti prioritních skupin (1B), nebo z důvodu nedostatečného zájmu. Zároveň bude k dispozici dostatek očkovacích látek i očkovacích míst k zahájení plošného očkování všech osob, které očkování požadují, a to bez prioritizace.

Přihlášením do Centrálního rezervačního systému vyjádříte svou svobodnou vůli se nechat naočkovat. Očkování bude zcela dobrovolné. Tento systém také vytvoří potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy EU a WHO.

Fáze IB je charakterizována dostupností očkovacích látek od vícero výrobců. Očkování bude provádět maximální počet zřízených očkovacích míst (DOČM, OČM a VOČM) a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojí ordinace praktických lékařů. Zároveň budou pro širokou veřejnost zřizována velkokapacitní očkovací místa dle potřeby krajů.

Která skupina začne být kdy očkována (přesné datum) se dozvíte v Časové ose.