maps_ugcOčkování cizích státních příslušníkůNárok na očkování, které je hrazené zdravotních pojišťovnou, mají cizí státní příslušníci, v následujících případech:

  1. Jsou v České republice pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, (buď z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla).
  2. Jsou-li pojištěni v jiném státě EU, a mají v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla), které jim je přiděleno po výpomocné registraci.
  3. Jsou-li pojištění v jiném státě EU a mají v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrují u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. 

Očkování dalších skupin cizinců podle jejich statusu je předmětem jednání.


Časté dotazy k tomuto tématu

Jak probíhá očkování u cizích státních příslušníků, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění ČR ani poji