Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Očkování cizích státních příslušníků (s veřejným pojištěním v zemi EU)Nárok na očkování, které je hrazené zdravotních pojišťovnou, mají cizí státní příslušníci, v následujících případech:

  1. Jsou v České republice pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, (buď z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla).
  2. Jsou-li pojištěni v jiném státě EU, a mají v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla), které jim je přiděleno po výpomocné registraci.
  3. Jsou-li pojištění v jiném státě EU a mají v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrují u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. 

Pokud ke skupinám výše nepatříte, ale máte v ČR povolený pobyt nad 90 dnů, podívejte se, jestli se vás netýká očkování samoplátců, respektive osob bez veřejného pojištění. 

Pokud jste byli očkováni v zahraničí a zajímá vás uznatelnost tohoto očkování na území ČR, momentálně má ČR dohody o vzájemném uznání očkování s Chorvatskou republikou, Maďarskem, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou, Slovinskou republikou nebo Spolkovou republikou Německo. Od 1. července by k nim měly přibýt zbylé státy EU a Srbsko. Na vzory národních certifikátů se můžete podívat na webu Ministerstva zdravotnictví.


Související odkazy a zdroje