Přejít k hlavnímu obsahu

Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců školAktuálně: K 28. březnu došlo k zneplatnění zaslaných registračních kódů pro pracovníky škol. Registrace provedené do tohoto data zůstávají platné, ale již nepůjde provést novou.

Očkování pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení by mělo začít 27. 2. 2021. Dojde tak k posunu těchto pracovníků v prioritizaci na vyšší místo. 

Tento krok je výrazem zájmu společnosti o zvýšení míry ochrany všech zaměstnankyň a zaměstnanců škol a školských zařízení a také logický krok s ohledem na záměr postupně obnovovat prezenční výuku ve školách. Reflektuje to rovněž ocenění hodný přístup všech, kteří dosud bez přerušení zajišťovali a nadále zajišťují výchovu a vzdělávání.

PRIORITIZAČNÍ KRITÉRIA PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH:

Úkolem ředitele a vedení školy je určit v jakém pořadí budou jeho zaměstnanci naočkováni. Toto řazení je nutné kvůli omezeným dodávkám vakcín a s ohledem na potřebu naočkovat i další ohrožené skupiny obyvatel.

Zohledňována by měla být kritéria:

  • věk 55+
  • skupina zaměstnanců, kteří budou zajišťovat chod provozu škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období (např. 9. ročník ZŠ),
  • skupina zaměstnanců, kteří již zajišťují provoz škol (např. 1. a 2. ročník ZŠ). 

Kritéria nemusí být splněna současně. Velmi doporučujeme, aby ředitelé škol odpovědně přistoupili k určení prioritních zaměstnanců.

Konkrétní metodiku, jak má vedení školy postupovat, s jakými nástroji bude pracovat a jakou roli sehrají resorty či koordinátoři očkování, si můžete projít v prezentaci, kterou připravilo MŠMT ve spolupráci s MZČR. 

Očkování společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného testování přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou.

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončil v neděli 28. března ve 23:59, kdy doje k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů. Pokud zaměstnanec chce využít prioritní očkování zaměstnanců škol, je třeba, aby se registroval do tohoto termínu.

Podklad MZČR k očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků

Nejčastější otázky zpracovalo MŠMT na svých webových stránkách