Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

maps_ugcPostup registrace a rezervaceIdeálně by se měla do Centrální rezervačního systému vždy registrovat osoba, pro kterou je pak termín očkování určen. V populaci je však skupina lidí, která si s digitálními technologiemi nerozumí, nebo nemá přístup k internetu (jde hlavně o seniory, kteří jsou riziková skupina a budou očkováni v 1. fázi. Je tedy umožněno, aby vás do CRS zaregistroval někdo jiný. Postup, jak registrovat jinou osobu, než vás samotné, najdete v životní situaci Chtěl(a) bych pomoci s registrací na očkování seniorovi. Postup je ale shodný, jen pamatujte, že musíte vyplňovat údaje seniora (samozřejmě s jeho souhlasem).

V případě, že potřebujete, aby vás zaregistroval někdo jiný, může to udělat:

1. Někdo z vašich blízkých (rodina, přátelé,...), pokud mu poskytnete vaše údaje. Ideálně by měl během registrace být s vámi, údaje mu diktujte, ať je nikam nezapisuje, neposílejte je např. SMS.

2. Můžete se objednat telefonicky přes Linku 1221. Očekáván je však velký nátlak na linku a může trvat, než se dovoláte. Řada krajů a obcí proto pro své obyvatele připravila vlastní infolinky.

3. Váš praktický lékař- není to ovšem jeho povinnost.

Jaké údaje budou vyplňovány do registračního formuláře:

Seznam údajů, které budete k registraci potřebovat najdete v jiné životní situaci Jaké informace o sobě budu muset při registraci zadávat?

Přihlášení na očkování má dvě fáze- registraci a rezervaci.

Jak se registrovat a rezervovat?

1. Otevřete si rezervační systém na crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz- Zadáte telefonní číslo a při vstupu do registračního formuláře jste vyzváni k zadání jak tohoto čísla, tak souhlasu se zpracováním osobních údajů. Následně vám přijde kód v SMS (PIN1). Telefon s vyplňovaným číslem tedy mějte u sebe. Ten zadáte a tím vám bude umožněn vstup do registračního formuláře.

2. Vyplníte požadované údaje- na náhled registračního formuláře se můžete podívat v prezentaci MZČR.

Vyplnit bude třeba např. číslo pojištěnce, zdravotní pojišťovnu nebo základní informace o svém zdravotním stavu (neplatí v první fázi IA- očkování lidí nad 80 let a zdravotníků), viz seznam informací, které je nutné při registraci zadat a kdy. Nebudete-li si jisti svým zdravotním stavem ve vztahu k očkování, proveďte raději konzultaci se svým lékařem. Vyplněním formuláře vyjadřujete svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.

3. Systém provede kalkulace priority dle vyplněného formuláře a kapacitního plánu – proběhne prioritizace. Ta neprobíhá ve fázi IA, začne probíhat až od fáze IB. Více se dozvíte v prioritizaci.

V tuto chvíli jsou očkováni lidí 80+, který jsou při čekání na volné termíny řazeni podle věku. To samé bude platit pro osoby 70+, které se budou moci registrovat k očkování od 1. března.

4. Systém zajistí notifikaci osoby o přijetí registrace - po zahájení očkování skupiny, do které náležíte, vám bude poskytnut přístup k provedení rezervace. Její provedení se liší dle aktuální dostupnosti termínů, viz následný bod.

5. Provedení rezervace termínu- postup se liší v závislosti na dostupnosti termínů.

a) ve chvíli registrace je volný očkovací termín na preferovaném-vybraném očkovacím místě, lze se tedy rovnou zarezervovat 

Přijde Vám PIN2 (může to pár minut trvat), který zadáte na webové stránce rezervace.mzcr.cz, rezervujete konkrétní termín, a to na 1. i 2. dávku. Přijde vám potvrzení o rezervaci termínu (email a SMS).

b) ve chvíli registrace není volný očkovací termín na preferovaném-vybraném očkovacím místě, zarezervovat se tedy půjde až později- 

Pokud jste se registrovali před 22. lednem 2021, tzn. od 15. ledna do 21. ledna (včetně) a již máte PIN2, přijde vám ještě "zvací" SMS. Tato SMS vás upozorní, že je volný termín a máte si ho rezervovat. Se zvací SMS půjdete na rezervace.mzcr.cz, kam údaje z SMS zadáte. Tím se dostanete na rezervaci termínu. Po jejím provedení vám o rezervaci přijde potvrzení (SMS a email). "Zvací" SMS začaly chodit od 22. ledna. 

Pokud se registrujete po 22. lednu 2021, SMS s PIN2 vám již nepřijde. Rovnou vám přijde až "zvací" SMS, s kterou se přihlásíte do systému na rezervace.mzcr.cz, provedete rezervaci termín na 1. i 2. dávku a přijde vám o tom potvrzení (SMS a email).

Zvací SMS obsahuje PIN2. SMS budou odesílány postupně dle následujících 2 kritérií:

  • dle dostupnosti vakcíny a termínu na očkovacím místě dle registrace
  • dle věku občana sestupně (od nejstarších)

Postupně budou přibývat další priority. Termíny, kdy kdo bude očkován najdete v Životní situaci Časová osa očkování. Změny jsou ale možné, záleží na dostupnosti vakcín.

Podle těchto kritérií budou zvací SMS rozesílány průběžně, bez zvací SMS není umožněno rezervovat termín. Pokud občan potřebuje změnu očkovacího místa je nutné provést novou registraci.

DŮLEŽITÉ: Po obdržení zvací SMS s PIN2 máte 72 hodin na rezervaci termínu na rezervace.mzcr.cz. Informováni o tom budete v SMS s PIN2 a také na to budete SMS upozorněni následující den. Pokud to nestihnete, platnost PIN2 propadá, rezervace vám nebude umožněna. Zároveň vám ale propadá i registrace. Je to z důvodu, aby např. osoby, které o očkování už nemají zájem, neblokovaly termíny dalším čekajícím na očkování. Pokud budete mít zájem o nový termín očkování, proveďte registraci znovu. Dle věku budete zařazení v soupisu registrací na preferované očkovací místo. 


Časté dotazy k tomuto tématu

Jak bude hlídáno, že do registrace nejsou uvedeny nepravdivé informace?
Nemůže se někdo, kdo o mě má údaje, přihlásit na očkování mým jménem, aniž bych o tom věděl?