Přejít k hlavnímu obsahu

Seznam míst, kde očkování probíháV souvisejících odkazech seznam distribučních očkovacích míst (DOČM), ze kterých budou vakcíny následně distribuovány do dalších očkovacích míst. Seznam všech očkovacích míst i s jejich vytížeností naleznete dle krajů v Reportu vytíženosti. Jednotlivá místa u sebe mají ikonky, podle kterých poznáte, zda je OČM určené pro děti (12+), či samoplátce. Očkovací místa kam lze jít bez předchozí registrace a rezervace termínu najdete v samostatné Životní situaci. 

Zapojení praktických lékařů

VPL a PLDD se k očkovací místům přidají v týdnu od 1. 3. 2021a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Není to ale jejich povinnost. Informujte se tedy u svého praktického lékaře, zda se do sítě očkovacích míst připojí. V reportu vytíženosti praktické lékaře nenajdete. 

V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Koho praktičtí lékaři očkují

Očkovat mohou všechny, kterým byla umožněna registrace do CRS, i když ten praktičtí lékaři nevyužívají.

V rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

  • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
  • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
  • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
  • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
  • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Čím praktičtí lékaři očkují

Očkování v ordinacích PL probíhá primárně očkovací látkou AstraZeneca (Vaxzevria), dále potom látkou Moderna (Spikevax), Janssen a ve výjimečných případech i očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

1. Distribuční očkovací místa (DOČM)

DOČM je specifickým typem očkovacího místa, do kterého jsou výrobcem zaváženy očkovací látky Comirnaty.

2. Očkovací místa (OČM)

Očkovacím místem je určené zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb, který provádí očkování proti covid-19, kromě ordinací praktických lékařů a pediatrů. Poskytovatel může zřídit několik očkovacích míst v různých lokalitách.

3. Velkokapacitní očkovací místa (VOČM)

Jde o očkovací místo zřízené určeným poskytovatelem zdravotních služeb mimo standardní prostory zdravotnického zařízení, které je uzpůsobené pro zajištění očkování velkého počtu osob. Pro personální zabezpečení velkokapacitního očkovacího místa se počítá také se zapojením externích zdravotnických pracovníků, se kterými poskytovatel provozující VOČM uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

4. Mobilní očkovací týmy

Povinně jej zřizují a řídí DOČM, a to minimálně jeden mobilní OČT pro potřeby příslušného kraje nebo hlavního města Prahy (dále také souhrnně jako „kraje“).

Mobilní OČT mohou být zřizovány v rámci OČM nebo VOČM podle potřeby příslušného kraje. Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných osob a osob určených k očkování podle dané fáze prioritizace, které se v dostatečném počtu pro využití celé lahvičky očkovací látky nacházejí v jedné budově či komplexu budov nebo na vymezeném území (domy s pečovatelskou službou, byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením či seniory, obce v sociálně vyloučených lokalitách, na jejichž území se nevyskytuje poskytovatel zdravotních služeb apod.). Využití mobilních OČT určuje KKOČ v souladu s Metodickým pokynem, vč. prioritizace cílových skupin očkovací kampaně.

Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných a případně dalších osob dle pokynu KKOČ.

5. Ordinace praktických lékařů

Do sítě očkovacích míst se zapojí od 1. 3. 2021, více viz výše. 

6. Očkovací místa ostatních soukromých poskytovatelů zdravotních služeb

Soukromí poskytovatelé ZS se mohou dobrovolně zapojit do očkování. V případě zájmu zřídit očkovací místo kontaktují krajského koordinátora a po zařazení do sítě očkovacích míst se řídí jeho pokyny. Mají povinnost využívat Centrální rezervační systém.

7. Walk-in očkovací místa

Jde o očkovací místa, kde není nutná předchozí registrace, ať už přes CRS, nebo mimo něj (praktičtí lékaři). Jejich seznam najdete v samostatné Životní situaci.


Související opatření