Přejít k hlavnímu obsahu

Seznam míst, kde očkování probíháNíže najdete seznam distribučních očkovacích míst (DOČM), ze kterých budou vakcíny následně distribuovány do dalších očkovacích míst. Seznam všech očkovacích míst i s jejich vytížeností naleznete dle krajů v Reportu vytíženosti.

PRAHA:

 • Státní zdravotní ústav - budova 2
 • Ústřední vojenská nemocnice - vojenská fakultní nemocnice Praha
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady - Ústavní lékárna, pavilon P
 • Fakultní nemocnice v Motole - Nemocniční lékárna
 • Thomayerova nemocnice
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Nemocnice na Homolce
 • Všeobecná fakultní nemocnice, Nemocniční lékárna, OHVLP
 • Institut klinické a experimentální medicíny

BRNO:

 • FN Brno, Nemocniční lékárny
 • Vojenská nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

ÚSTÍ NAD LABEM:

 • Masarykova nemocnice v Ústní nad Labem
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

OSTRAVA:

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • Fakultní nemocnice Ostrava - lékárna

OLOMOUC:

 • Vojenská nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Olomouc

HRADEC KRÁLOVÉ:

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Nemocniční lékárna - budova č. 20

PLZEŇ:

 • FN Plzeň, Ústavní lékárna

KLADNO:

 • Oblastní nemocnice Kladno

MLADÁ BOLESLAV:

 • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

BENEŠOV:

 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie

KOLÍN:

 • Oblastní nemocnice Kolín

PŘÍBRAM:

 • Oblastní nemocnice Příbram

ČESKÉ BUDĚJOVICE:

 • Nemocnice České Budějovice - Lékárna, ústavní část

LIBEREC:

 • Krajská nemocnice Liberec a.s., Nemocniční lékárna KNL

ZLÍN:

 • Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Pavilon P14, oddělení veř. lékárny

KARLOVY VARY:

 • Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

JIHLAVA:

 • Nemocnice Jihlava

PARDUBICE:

 • Nemocnice pardubického kraje - Pardubická nemocnice

Ve fázích IA, IB tvoří očkovací síť distribuční očkovací místa (DOČM), očkovací místa (OČM) a případně ad hoc zřizovaná velkokapacitní očkovací místa (VOČM) budou vznikat, v závislosti na dodávkách vakcíny. Tvorba sítě očkovacích míst je v gesci krajských koordinátorů očkování, kteří zodpovídají za realizaci očkovací kampaně v rámci krajů.

Zapojení praktických lékařů

VPL A PLDD se k očkovací místům přidají v týdnu od 1. 3. 2021a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Není to ale jejich povinnost. Informujte se tedy u svého praktického lékaře, zda se do sítě očkovacích míst připojí. 

V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Koho praktičtí lékaři očkují

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienti starší 70 let
 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

V rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

 • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
 • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
 • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
 • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
 • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Čím praktičtí lékaři očkují

Očkování v ordinacích PL probíhá primárně očkovací látkou AstraZeneca (Vaxzevria), dále potom látkou Moderna a ve výjimečných případech i očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

MZČR připravilo leták k zapojení praktických lékařů do očkování.

Další informace

Kompletní seznam míst, kam je možné se registrovat na očkování, najdete při registraci samotné na registrace.mzcr.cz. Seznam míst a data z nich najdete také v reportu Ministerstva zdravotnictví.

Kromě DOČM najdete nyní v Centrálním rezervačním systému i další očkovací místa (např. různé polikliniky). Ty však dostanou vakcínu, až když jim bude rozdistribuována z DOČM. 

Informace o tom, jak konkrétně budou VPL a PLDD pracovat s CRS poskytneme co nejdříve, v každém případě jim zůstane povinnost každou očkovanou osobu zanést do ISIN v den očkování.

Očkovací místa jsou rozdělena do 6 skupin:

1. Distribuční očkovací místa (DOČM)
Jsou určena pro očkování s využitím všech očkovacích látek, včetně těch, které vyžadující náročné skladovací podmínky (-70°C), jako je např. látka Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech. Jde tedy zejména o velká zdravotnická zařízení, která mají potřebné technické vybavení. DOČM zabezpečují i další distribuci očkovacích látek do nemocničních lékáren a zdravotních ústavů. DOČM povinně zřizuje minimálně jeden mobilní očkovací tým (OČT) pro potřeby příslušného kraje.

2. Očkovací místa (OČM)
Očkovacím místem je určené zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb, který provádí očkování proti covid-19, kromě ordinací praktických lékařů a pediatrů. Jeden poskytovatel zdravotních služeb může zřizovat více očkovacích míst na různých adresách. Pokud je v jednom očkovacím místě zřízeno více ordinací, kde je prováděno očkování, označují se jako očkovací stanice. OČM může zřizovat mobilní OČT pro potřeby příslušného kraje.

3. Velkokapacitní očkovací místa (VOČM)
Speciální typ očkovacího místa mimo běžné prostory zdravotnického zařízení, které je uzpůsobené pro zajištění očkování velkého počtu obyvatel. Pro personální zabezpečení velkokapacitního očkovacího místa se počítá také se zapojením externích zdravotníků, případně s podporou armády.

4. Mobilní očkovací týmy
Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných a případně imobilních osob. Povinně je zřizují a řídí DOČM, a to minimálně jedno pro potřeby příslušného kraje.

5. Ordinace praktických lékařů

Do sítě očkovacích míst se zapojí od 1. 3. 2021, více viz výše. 

6. Očkovací místa ostatních soukromých poskytovatelů zdravotních služeb
Soukromí poskytovatelé ZS se mohou dobrovolně zapojit do očkování. V případě zájmu zřídit očkovací místo kontaktují krajského koordinátora a po zařazení do sítě očkovacích míst se řídí jeho pokyny. Mají povinnost využívat Centrální rezervační systém.


Související opatření