Přejít k hlavnímu obsahu

Seznam očkovacích místTermín rezervace pro druhou dávku lze změnit online v systému rezervací, kontaktováním linky 1221 nebo očkovacího místa. Možnost způsobu změny druhé dávky zkontrolujte v reportu očkovacích míst, vybráním vašeho očkovacího místa. Ne každé očkovací místo změnu umožňuje, některá mají zase preferovaný způsob změny termínu.

Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech na posledních chvíli (48 hod předem), je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Kde se naočkovat

Očkovací místa (OČM)

Seznam všech očkovacích míst i s jejich vytížeností naleznete dle krajů v Reportu vytíženosti (ockoreport.uzis.cz). Najdete na něm očkovací místa s nutnou registrací i bez nutnosti předchozí registrace, tzv. walk-in očkovací místa.

V reportu jsou k dispozici 4 filtry:

  • druh dávky: zvolte, zda máte zájem o prvotní očkování, či posilovací dávku,
  • vakcína: máte-li preferovanou vakcínu, zvolte ji,
  • typ očkovacího místa: ne každé OČM nabízí očkování každé skupině, proto si lze ve filtru vybrat, zda hledáte místo, kde naočkují samoplátce, dítě 5-15 let,16-17 let či 18+, nebo hledáte místo, kde není nutná předchozí registrace/rezervace, u dětí 5-11 let mějte vždy zvolenou zároveň vakcínu COMIRNATY/Pfizer (5-11 let)
  • kraj: zvolte, kde v republice to budete mít nejpohodlnější.

Po využití filtrů vám budou nabídnuta místa, která vaše požadavky splňují.

Pediatři

Zapojují se do očkování dětí 5 - 11 let, je třeba se domluvit individuálně s konkrétním pediatrem, zda již očkuje, nebo se chystá. Pokud ano, domluvte si s ním termín. K pediatrům se neregistruje přes Centrální rezervační systém a nenajdete je v Reportu vytíženosti, viz výše. 

Praktičtí lékaři

PL se k očkování přidali 1. 3. 2021 a to dle domluvy s krajskými koordinátory. Není to ale jejich povinnost. Informujte se tedy u svého praktického lékaře, zda proti covid-19 očkuje, nebo plánuje začít a případně se u něj registrujte, domluvte si termín. Pokud chcete být očkováni u svého PL, neregistrujete se přes Centrální rezervační systém (crs.mzcr.cz/registrace.mzcr.cz)

Koho praktičtí lékaři očkují

V rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

  • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
  • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
  • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
  • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
  • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Typy OČM

1. Distribuční očkovací místa (DOČM)

DOČM je specifickým typem očkovacího místa, do kterého jsou výrobcem zaváženy očkovací látky Comirnaty.

2. Očkovací místa (OČM)

Očkovacím místem je určené zdravotnické zařízení poskytovatele zdravotních služeb, který provádí očkování proti covid-19, kromě ordinací praktických lékařů a pediatrů. Poskytovatel může zřídit několik očkovacích míst v různých lokalitách.

3. Velkokapacitní očkovací místa (VOČM)

Jde o očkovací místo zřízené určeným poskytovatelem zdravotních služeb mimo standardní prostory zdravotnického zařízení, které je uzpůsobené pro zajištění očkování velkého počtu osob. Pro personální zabezpečení velkokapacitního očkovacího místa se počítá také se zapojením externích zdravotnických pracovníků, se kterými poskytovatel provozující VOČM uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

4. Mobilní očkovací týmy

Povinně jej zřizují a řídí DOČM, a to minimálně jeden mobilní OČT pro potřeby příslušného kraje nebo hlavního města Prahy (dále také souhrnně jako „kraje“).

Mobilní OČT mohou být zřizovány v rámci OČM nebo VOČM podle potřeby příslušného kraje. Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných osob a osob určených k očkování podle dané fáze prioritizace, které se v dostatečném počtu pro využití celé lahvičky očkovací látky nacházejí v jedné budově či komplexu budov nebo na vymezeném území (domy s pečovatelskou službou, byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením či seniory, obce v sociálně vyloučených lokalitách, na jejichž území se nevyskytuje poskytovatel zdravotních služeb apod.). Využití mobilních OČT určuje KKOČ v souladu s Metodickým pokynem, vč. prioritizace cílových skupin očkovací kampaně.

Mobilní OČT slouží pro zabezpečení očkování institucionalizovaných a případně dalších osob dle pokynu KKOČ.

5. Ordinace praktických lékařů

Do sítě očkovacích míst se zapojí od 1. 3. 2021, více viz výše. 

6. Očkovací místa ostatních soukromých poskytovatelů zdravotních služeb

Soukromí poskytovatelé ZS se mohou dobrovolně zapojit do očkování. V případě zájmu zřídit očkovací místo kontaktují krajského koordinátora a po zařazení do sítě očkovacích míst se řídí jeho pokyny. Mají povinnost využívat Centrální rezervační systém.

7. Walk-in očkovací místa

Jde o očkovací místa, kde není nutná předchozí registrace, ať už přes CRS, nebo mimo něj (praktičtí lékaři). 


Související opatření