Přejít k hlavnímu obsahu

Pandemická pohotovost skončila o půlnoci z 4. na 5. května 2022.

Slovníček pojmů, s kterými se během očkování setkáteSeznam pojmů, s kterými se během očkování proti covid-19 můžete setkat:

neočkovaný občan- neobdržel první dávku

rozočkovaný občan- od aplikace první dávky, než se stane naočkovaným občanem

naočkovaný občan- od 14. dne po aplikaci poslední dávky

ISIN- Informační systém infekčních nemocní

ISIN-OČKO- modul Informačního systému infekčních nemocní, vytvořený pro očkování

OČM- očkovací místo, zřizuje ho poskytovatel zdravotních služeb, s cílem poskytování preventivní péče v podobě očkování proti covid-19. Poskytovatel může zřídit očkovací místo buď ve zdravotnickém zařízení, kde má oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo mimo zdravotnické zařízení. Poskytovatel může zřídit několik očkovacích míst v různých lokalitách. Dle délky provozní doby se OČM / DOČM dělí na:

  • OČM typu I – 12 hodin denně, 7 dní v týdnu;
  • OČM typu II typu - 8 hodin denně, 5 dní v týdnu.

DOČM- Distribuční očkovací místo je takové OČM, na která jsou dovezeny vakcíny a z DOČM jsou dále distribuovány na další očkovací místa.

VOČM- Velkokapacitní očkovací místo Je očkovací místo zřízené určeným poskytovatelem zdravotních služeb mimo standardní prostory zdravotnického zařízení, které je uzpůsobené pro zajištění očkování velkého počtu osob. Pro personální zabezpečení velkokapacitního očkovacího místa se počítá také se zapojením externích zdravotnických pracovníků, se kterými poskytovatel provozující velkokapacitní očkovací místo uzavře pracovněprávní nebo obdobný vztah.

mobilní OČM- Mobilní očkovací místo, povinně jej zřizují a řídí DOČM a to minimálně jedno mobilní OČT pro potřeby příslušného kraje nebo hlavního města Prahy. Mobilní OČT mohou být zřizovány v rámci OČM nebo VOČM podle potřeby příslušného kraje. Mobilní OČT je určen k očkování klientů v pobytových sociálních službách či v dalších zdravotnických zařízeních, která nedisponují OČM. Mobilní OČT nezajišťují očkování jednotlivců v domácím prostředí klienta.

CRS- Centrální rezervační systém

CFA-  Formulářový systém pro výkaznictví a podporu logistiky 

KKOČ- Krajský koordinátor očkování

AČR- Armáda České republiky

EDPB- Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) GDPR nebo Obecné nařízení Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

MZ ČR- Ministerstvo zdravotnictví České republiky

ÚOOÚ- Úřad pro ochranu osobních údajů

ÚZIS- Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

základní očkovací schéma- u vakcíny Janssen se skládá z jedné dávky, u ostatních vakcín ze dvou dávek