Přejít k hlavnímu obsahu

Specifické skupinyOčkování imobilních pacientů

S dostupností vakcíny od společnosti AstraZeneca(Vaxzevria), která není tolik náchylná na znehodnocení při transportu, je u osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou samy dostavit do očkovacího místa či ordinace praktického lékaře, doporučeno očkování praktickým lékařem v rámci návštěvní služby.

Současně se každý může informovat o bezbariérovosti očkovacího místa v reportu vytíženosti očkovacích míst. Bezbariérové očkovací místo má na seznamu symbol v pravém horním rohu.

Brno spustilo od 26. ledna možnost, aby se imobilní senioři (80+) zaregistrovali na čísle 771 135 452 (funguje v pracovní dny od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin) a očkování pak budou u sebe doma mobilním očkovacím týmem, jakmile to dostupnost vakcín dovolí. Přečtěte si podrobnosti na webových stránkách města. 

Očkování cizích státních příslušníků

Nárok na očkování, které je hrazené zdravotních pojišťovnou, mají cizí státní příslušníci, v následujících případech:

  1. Jsou v České republice pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, (buď z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla).
  2. Jsou-li pojištěni v jiném státě EU, a mají v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla), které jim je přiděleno po výpomocné registraci.
  3. Jsou-li pojištění v jiném státě EU a mají v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrují u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. 

Očkování dalších skupin cizinců podle jejich statusu je předmětem jednání.

 

Očkování osob s omezenou svéprávností

Při očkování proti onemocnění covid-19, platí ohledně schvalování souhlasu s očkováním naprosto stejná pravidla, jako u jakéhokoli očkování před nouzovým stavem, k očkování proti covid-19 nejsou v tomto směru vydána odlišná pravidla.

Například v případě, kdy osoba omezená ve svéprávnosti, s jejímž očkováním opatrovník souhlasí, je schopna formulovat svůj nesouhlas, nemůže to očkující personál ignorovat s odkazem na názor opatrovníka a je nutné, aby opatrovník postupoval stejně jako v jakémkoli jiném případě zásadního rozporu mezi vůlí opatrovance a opatrovaného. (srov. zejména §100 odst. 1, odst. 2 obč. zák., Hlava II díl 2. oddíl 2. obč. zák., § 2638 odst. 2, obč. zák.; § 34 odst. 7, § 35 a násl. zák. o zdr. službách). Zde opět platí, že v této právní úpravě nedochází k žádné změně a všichni zúčastnění jsou povinni postupovat stejně, jako v době před nouzovým stavem.

Opatrovníkům a opatrovnickým radám, kteří si nejsou jisti správným postupem, doporučujeme k zvýšení informovanosti například infografiku Kanceláře veřejného ochránce práv k očkování klientů s omezenou svéprávností v pobytových sociálních službách.

Veřejný ochránce práv vydal také doporučení věnující se klientům s jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas.