Přejít k hlavnímu obsahu

Systém prioritizacePrioritizační systém byl 17. června 2021 Ministerstvem zdravotnictví aktualizován.

Světová pandemie je v moderní historii bezprecedentní situace. Virus je přitom nepřítel, na kterého se nelze připravit předem. Vakcínu je možné vyvinout až poté, co je konkrétní virus prozkoumán. Proto je až neuvěřitelné, že se během jediného roku povedlo vyvinout hned několik funkčních a bezpečných vakcín. Bohužel ale není výrobně ani logisticky možné, aby byla hned v počátku očkování vakcína dostupná všem. Výrobní kapacity firem jsou omezené. Tato situace se bude v čase lepšit, vakcín bude přibývat. Těch již schválených, i těch které ještě pro EU schváleny nebyly.

Když se nedostane hned na začátku na všechny, je pro co nejrychlejší a nejhladší návrat do běžného, předpandemického života nutné první naočkovat ty, na které má vir největší dopad. S ohledem na specifičnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity apod.) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, u které zhoršený průběh může způsobit přetížení zdravotního systému, či jde o osoby, které na koronavirus nejčastěji umírají.

Systém prioritizace zohledňuje 3 parametry:

- věk osoby,

- zdravotní anamnéza,

- profese.

Na základě těchto parametrů je k rizikovým skupinám přiřazeno číslo, které jim přiděluje pořadí, v jakém budou očkování. Čím vyšší bodové číslo, tím dříve dostanou vakcínu.

Aktualizovaný seznam prioritních skupin a další dokumenty jsou dostupné v Plánu provedení

ČASOVÁ OSA UKAZUJÍCÍ, KDO A KDY SE JIŽ MŮŽE REGISTROVAT

Cílem je proočkovat alespoň 60 % skupiny IA a alespoň 70 % skupiny IB.

Prioritní skupiny jsou v registračním systému řazeny podle rizikového skóre a v každé prioritní skupině pak podle věku. Pokud se vám stane, že patříte do dvou z prioritizačních skupin dostanete přiřazenou vyšší prioritu. 

Algoritmizace je vytvářena, kromě globální kapacity a dodávek je ve hře také vazba na geolokaci a kapacitu blízkého očkovacího centra, k usnadnění dosažení očkovacího místa.

 

Po dosažení cíle proočkovanosti prioritních skupin bude očkování zpřístupněno neprioritním skupinám, respektive začne plošné očkování občanů, tzv. Fáze II. V té je za cíl proočkovat 60% zbývající (neprioritní) populace.