Přejít k hlavnímu obsahu

Ukončeno: Informace pro osoby s chronickým onemocněnímNíže naleznete informace k očkování proti onemocnění covid-19 určené především lidem s chronickým onemocněním. 

Aktuální informace k očkování lidí s chronickým onemocněním

Jak a kdy se na očkování můžu hlásit? 

Na webových stránkách www.crs.mzcr.cz nebo www.registrace.mzcr.cz vyplníte rezervační formulář. Rezervační formulář je k dispozici od pátku 15. ledna 2021 (rezervovat se mohou senioři ve věku 80+ bez ohledu na zdravotní stav). Od 1. 3. 2021 se mohou v centrálním rezervačním systému registrovat senioři ve věku 70+ bez ohledu na zdravotní stav.

Od 24. 3. 2021 bude možné se zaregistrovat k očkování bez ohledu na věk (pro chronicky nemocné osoby). A to s pomocí unikátního kódu, který vám vygeneruje váš ambulantní specialista dle závažnosti diagnózy. S tímto kódem se bude možné nechat naočkovat třemi způsoby:

1. Zaregistrovat se na očkovací místo přes Centrální rezervační systém.

2. Nechat se naočkovat od svého praktického lékaře - tato možnost již probíhá.

3. Očkování ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti. U této možnosti bude očkování probíhat pouze a jen u vysoce specializovaných zařízeních. Většina zařízeních vám tedy vydá unikátní kód, skrz který se registrujete v CRS a následně jste očkování na očkovacím místě (viz varianta 1). 

12. 4. 2021 pak začnou kódy dostávat i pacienti s nižší prioritou (z 2. skupiny).

Užitečným průvodcem může být leták připravený Ministerstvem zdravotnictví.

Podrobné informace k jednotlivým variantám, seznam diagnóz a jak na to se dozvíte na webu Pacientských organizací

Kódy pro chronické pacienty budou pro provedení registrace zneplatněné 15. 6. 2021 (prodlouženo z 15. 5.). Proveďte proto registraci do tohoto data. Pokud to stihnete, zůstane registrace v platnosti až do poskytnutí termínu očkování. Je to z důvodu řízení kapacit a zájmu o očkování. Pokud se do tohoto data nezaregistrujete, předpokládá se, že o očkování nemáte zájem. 

Pokud nedokážete sami rezervační formulář vyplnit, můžete požádat o pomoc kohokoliv z rodiny, pokud nikoho takového nemáte, tak se můžete obrátit na svého praktického lékaře nebo na linku 1221, kde za Vás rezervaci provedou, s registrací pomáhají i některé registrované sociální služby a na telefonních linkách, které byly zřízeny za tímto účelem.

Od 3. 5. se k očkování proti onemocnění covid-19 budou moci registrovat osoby, které pečují o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Více informací najdete v samostatné Životní situaci.

Jak prokážu příslušnost k prioritizované skupině? 

V místě očkování budete zdravotní stav prokazovat lékařskou zprávou z poslední návštěvy u Vašeho ošetřujícího lékaře. V případě prokázání věku se budete v místě očkování prokazovat občanským průkazem. 

Co když z důvodu kontraindikace nemůžu být očkován/a? 

Pro ochranu zranitelných osob, které však z důvodu kontraindikace samy očkovány být nemohou, je dána ve fázi IB možnost očkování pro osoby, které o ně pečují. Pokud však bude osoba z rizikové skupiny sama očkována, osoby jí blízké, pokud nepatří do rizikové skupiny, tak budou očkovány až v další fázi (fázi 2). Pokud jste osobou, která sama nemůže být očkována a je tedy potřeba, aby byly očkovány osoby Vám blízké, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Za jakých podmínek se můžu nechat očkovat? 

Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího lékaře. 

Kontraindikace by Vám měl sdělit očkující lékař, příp. Váš ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek vakcíny. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. 

Z důvodu nedostatku údajů se má podávání vakcíny v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se vakcíny vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. 

Jaký je ideální zdravotní stav pro aplikaci očkovací látky? 

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení vakcinace. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 

Před očkováním se nemusíte nechat testovat na přítomnost viru způsobujícího onemocnění covid-19. 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covid-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 

Co když se z důvodu vážnosti zdravotního stavu nebo imobility nemůžete dopravit do místa očkování? 

Podívejte se na informace pro imobilní pacienty