Přejít k hlavnímu obsahu

Dětská hřiště a dětské koutkyOd 1.11. se zkracuje délka platnosti testů. U PCR testů na 72 hodin a antigenních na 24 hodin. Pro děti do 12 let platí výjimka z prokazování O-N-T.

Pravidla a doporučení

O tom, jestli mohou zůstat dětská hřiště otevřená, rozhoduje obec. Může se tedy stát, že dětské hřiště ve vašem okolí otevřené nebude.

Pokud ale najdete otevřené hřiště, je důležité dodržovat v jejich prostoru hygienická pravidla a doporučení, abyste tak zamezili přenosu nákazy do vaší domácnosti a na vaše blízké.

Na dětských hřištích neplatí povinnost nošení respirátoru ani roušek, přesto výrazně doporučujeme mít ústa i nos nadále zakrytá.

Stále doporučujeme dodržovat odstup alespoň 1,5 metru od dalších osob a nesdružovat se. Pokuste se dohlédnou na to, aby se děti chovaly v rámci těchto doporučení.

Na hřiště nevstupujte, pokud je už natolik obsazené, že by nebylo možné zachovat si rozestupy od dalších osob. Zvažte v tomto případě bezpečnost prostoru a riziko nákazy.

Pokuste se omezit délku pobytu na hřišti, aby se v místě nehromadili lidé, ale spíše, aby se zde střídali.

Doporučujeme po návštěvě hřiště dítěti i sobě důkladně vydezinfikovat ruce.

V současné chvíli je již umožněn provoz dětských koutků, kroužků, doučování a dalších vzdělávacích či volnočasových aktivit pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • Kapacita je omezena na 1000 osob uvnitř2000 osob venku.
  • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
  • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
  • Při účasti 20 a více osob s vyjimkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek O-N-TPořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. 
  • Podmínky O-N-T nejsou vyžadovány, pokud se aktivit účastní pouze děti či žáci z jedné školy (v četně jejich dozoru) nebo v případě pravidelných aktivit v neměnném kolektivu.
  • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní
  • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.