Přejít k hlavnímu obsahu

Dětské tábory a zotavovací akcePravidla a doporučení

Konání táborů a zotavovacích akcí pro děti do 18 let je povoleno.

Dítě není potřeba před cestou nechat testovat. Platí pro ně výjimka z povinnosti doložení jedné ze skutečností O-N-(T) při návštěvě ubytovacího zařízení.

Během pobytu na táboře platí výjimka pro nezletilé (mladší 18 let)  z povinnosti nosit ochranné pomůcky dýchacích cest (rouška, respirátor).

Sledujte své děti a v případě příznaků ho na hromadné akce neposílejte, jelikož hrozí nákaza dalších dětí a pedagogického dozoru.

Pořádání lyžařského výchovně výcvikového kurzu

Děti mladší 12 let nepodléhají kontrolám a prokazování podmínek O-N-(T) vůbec.

V případě dětí mladších 18 let, platí zvláštní výjimka z prokazování podmínek O-N-(T), při využívání lanové dráhy a lyžařského vleku, pokud se účastní lyžařského kurzu pořádaného organizátorem, který poskytuje služby v rámci zájmové, výchovné, rekreační, sportovní nebo vzdělávací činnosti včetně přípravy na vyučování, jiné organizované volnočasové aktivity, zotavovací akce a jiné podobné akce (pro děti ve věku 6 až 18 let).

Postačí, v případě, že kurz trvá méně než 8 dní, když účastník (starší 12 let, ale mladší 18 let) nejdéle 72 hod. před zahájením kurzu podstoupí PCR test s negativním výsledkem. Pokud kurz trvá déle než 7 dní, musí tuto skutečnost opětovně prokázat každý pátý až sedmý den kurzu.

Pořadatel bude účastníkům test kontrolovat pomocí aplikace "čTečka" a vydá písemné potvrzení pro účely hromadného nákupu skipasů.


Související odkazy a zdroje