Přejít k hlavnímu obsahu

Roušky ve školách



Pravidla a doporučení

Mateřské školy

V mateřských školách děti roušky ani respirátory nosit nemusí.

Základní školy

Žáci musí mít chirurgickou roušku nasazenou pouze pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy), toto platí i pro přípravné třídy. 

Rouška není nutná ani na hodinách tělesné výchovy.

Střední školy

Žáci a studenti musí mít chirurgickou roušku či respirátor nasazený pouze pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy). 

Pro žáky nižších ročníků gymnázií a konzervatoří postačí o přesávce rouška, studenti vyšších ročníků musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Na praxích na pracovištích mimo školu, se musí studenti řídit pravidly, které platí pro zaměstnance na tomto pracovišti.

Vysoké školy a vyšší odborné školy

Studenti musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) pouze pokud zrovna nejsou usazeni. 

Internáty a koleje

Ubytovaní na kolejích, interátech a v domovech mládežě musí mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku ve všech společných protorech, na pokojích to nutné není.

 


Související opatření