Přejít k hlavnímu obsahu

Roušky ve školáchV případě, že je ve třídě odhalen pozitivní žák či student, musí všichni spolužáci z této třídy (skupiny či družiny atp.) nosit roušku či respirátor po celou dobu pobytu ve škole, a to až do výsledku konformačního RT-PCR testu pozitivně testovaného žáka, bez ohledu na počet osob v místnosti.

Dále povinnost nosit respirátor nebo chirurgickou roušku platí pro žáky a studenty, kteří se nepodrobí preventivnímu testování nebo jinak neprokáží svojí bezinfekčnost.

Pravidla a doporučení

Mateřské školy

V mateřských školách děti roušky ani respirátory nosit nemusí.

Základní školy

Žáci musí mít chirurgickou roušku nasazenou pouze pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy), toto platí i pro přípravné třídy. 

Roušky musí mít žáci nasazené i pokud jich je v jednom prostoru přítomno více než 50. 

Rouška není nutná ani na hodinách tělesné výchovy.

Střední školy

Žáci a studenti musí mít chirurgickou roušku či respirátor nasazený pouze pokud zrovna nesedí v lavici (zejména pokud se pohybují ve společných prostorách školy). 

Roušky či respirátory musí mít žáci a studenti nasazené i pokud jich je v jednom prostoru přítomno více než 50. 

Pro žáky nižších ročníků gymnázií a konzervatoří postačí o přesávce rouška, studenti vyšších ročníků musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).

Na praxích na pracovištích mimo školu, se musí studenti řídit pravidly, které platí pro pracoviště. 

Vysoké školy a vyšší odborné školy

Studenti musí mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) pouze pokud zrovna nejsou usazeni. 

Respirátory musí mít studenti nasazené i pokud jich je v jednom prostoru přítomno více než 50. 

Internáty a koleje

Ubytovaní na kolejích, interátech a v domovech mládežě musí mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku ve všech společných protorech, na pokojích to nutné není.

 


Související opatření