Přejít k hlavnímu obsahu

Sankce za nenošení rouškyTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Pravidla

Povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst je stanovena mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. 

Jeho dodržování kontroluje městská (obecní) i státní policie. Pravomoci policie může dále vykonávat Celní správa a přílušníci Armády České republiky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.

Pokud porušíte karanténu nebo izolaci, může se také jednat o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Pravomoc policie kontrolovat nošen ochranných prostředků nosu a úst plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).


Související opatření