Přejít k hlavnímu obsahu

Sankce za nenošení rouškyPravidla

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nosit na místech s vysokou koncentrací osob (jakou jsou prodejny, zdravotnická zařízená, vozidla veřejné dopravy atd.) respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), pro všechny osoby nad 15 let. Na ostatních místech pak postačí chirurgická rouška. 

Dodržování této povinnosti kontroluje městská (obecní) i státní policie. Pravomoci policie může dále vykonávat Celní správa a přílušníci Armády České republiky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.

Pokud porušíte karanténu nebo izolaci, může se také jednat o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Pravomoc policie kontrolovat nošen ochranných prostředků nosu a úst plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).


Související opatření