Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

masksSankce za nenošení rouškyPravidla

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je stanovena obecná povinnost nosit roušky. Dodržování této povinnosti kontroluje městská (obecní) i státní policie. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.

Pokud porušíte karanténu nebo izolaci, může se také jednat o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Pravomoc policie kontrolovat nošení roušek plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).