Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

elderlyCesta na testy či za lékařemDoporučení

Zatelefonujte svému lékaři a prokonzultujte, zda je nutné za ním osobně zajet. Pokud musíte navštívit lékaře osobně, zkuste se vyhnout místům se zvýšeným rizikem nákazy.

Pokud je to možné cestujte autem či si zavolejte službu taxi. V čekárně buďte jen nezbytně nutnou dobu a dodržujte rozestupy mezi ostatními pacienty.

Zakrýt si ústa i nos rouškou je samozřejmostí. Snažte se nedotýkat předmětů, kterých se dotýkali pacienti před vámi (například kliky, zábradlí).

Preventivní kontroly však nepodceňujte!


Související odkazy a zdroje