schoolŠkolství


Autoškoly

Pravidla a doporučení pro konání autoškoly.

Dětské kroužky

Pravidla a opatření pro osobní účast dětí na volnočasových aktivitách.

Distanční výuka

Pravidla a doporučení pro konání distanční výuky.

Domácí úkoly, zkoušky a hodnocení

Informace k hodnocení během distanční výuky.

Druhý stupeň

Pravidla a doporučení pro výuku na druhém stupni základních škol.

Družiny

Pravidla a doporučení pro přítomnost dětí ve školní družině.

Jazykové školy

Pravidla a doporučení pro osobní přítomnost žáků na výuce v jazykových školách.

Jsem učitel

Doporučení pro školské profese.

Knihovny

Aktuální informace o provozu knihoven.

Koleje a internáty

Pravidla a doporučení pro pobyt studentů a žáků na kolejích a internátech.

Mateřské školy

Školky zůstávají otevřené. Pravidla a doporučení k docházení do mateřských škol.

Maturitní plesy

Maturitní plesy se nyní konat nesmějí, a to ani veřejně, ani soukromě.

Maturity

Informace o průběhu maturitních zkoušek.

Pracovní povinnost studentů

Vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům vybraných oborů.

Praxe

Pravidla a doporučení pro konání praxí.

První stupeň

Aktuálná pravidla pro výuku na prvním stupni základní školy.

Přijímací zkoušky

Pravidla a doporučení ohledně konání přijímacích zkoušek.

SOŠ, SOÚ

Pravidla a doporučení pro fungování SOŠ, SOÚ.

Speciální školy (školy podle § 16 zák. 561/2004 Sb.)

Pravidla a doporučení pro fungování speciálních škol podle § 16 zák. 561/2004 Sb.

Státnice

Pravidla a doporučení pro konání státních zkoušek.

Střední školy

Pravidla a doporučení pro fungování středních škol.

Studenti: Návrat domů

Studenti, kteří mají na území ČR jiné bydliště a není jim dána výjimka, se musí vrátit domů. Doporučení pro návrat studentů domů z kolejí.

Školní stravování

Pravidla a doporučení pro fungování školských stravovacích zařízení.

Školská poradenská zařízení

Pravidla a doporučení pro školská poradenská zařízení.

Ústavní výchova

Pravidla a doporučení pro ústavní výchovu.

Vysoké školy

Pravidla a opatření pro výuku na vysokých školách.

Vyšší odborné školy

Pravidla a doporučení pro fungování vyšších odborných škol.

Závěrečné zkoušky

Pravidla a podrobnosti ke konání závěrečných zkoušek.

ZUŠ

Pravidla a doporučení pro fungování základních uměleckých škol.