Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Dětské kroužkyPravidla a doporučení 

Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • Kapacita je omezena na 1000 osob uvnitř2000 osob venku.
  • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
  • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
  • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení negativního RT-PCR testu starého nejvýše 7 dní nebo negativního POC (tzv. antigenní) testu starého nejvýše 72 hodin, či doložení prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem účasti nebo aplikace očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. 
  • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
  • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní
  • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Související opatření