Přejít k hlavnímu obsahu

Dětské kroužkyPravidla a doporučení 

Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • Kapacita je omezena na 1000 osob uvnitř2000 osob venku.
  • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
  • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
  • Při účasti 20 a více osob s vyjímkou dětí mladších 6 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek a to, absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách, absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad, absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, takový test má platnost 72 hod., mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, nebo mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.
  • Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. 
  • V případě opakované účasti ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.
  • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní
  • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.