Přejít k hlavnímu obsahu

Dětské kroužkyPravidla a doporučení 

Ve všech krajích mohou být otevřeny volnočasové aktivity pro děti (do 18 let), za dodržení následujících podmínek:

  • Kapacita je omezena na 100 osob uvnitř i venku.
  • Při vstupu můžete být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemilogického šetření.
  • Zakázana je účast osobám s příznaky onemocnení covid-19.
  • Při účasti 20 a více osob s výjimkou dětí mladších 12 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek prokázání bezinfekčnosti, to  pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávany pouze ve výjimečných případech. Jako např. u dětí mladších 18ti let. Více naleznete v životní situaci: systém O-N-(T).
  • Pořadatel je oprávněn splnění těchto podmínek kontrolovat a neumožnit osobě účast. 
  • Podmínky O-N-(T) neplatí v případě, kdy se aktivit účastní pouze děti či žáci z jedné školy (včetně jejích dozoru) nebo jedná-li se o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu. 
  • V případě více denní účasti se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní
  • Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.