Přejít k hlavnímu obsahu

Distanční výukaPravidla a doporučení

Studenti, kterým není aktuálně umožněna osobní přítomnost na výuce, se vzdělávají distančně.

Pro žáky je účast na distanční výuce povinná. V případě povinné školní docházky je třeba omluvit dítě do 3 pracovních dnů. Při distanční výuce se řiďte pokyny, které dostanete od vyučujících a školy. Hlavně u vyšších stupňů sledujte i webové stránky a pokyny studijního oddělení.

Distanční výuka je závislá na možnosti vzdáleného připojení. Pokud nemáte potřebnou výbavu k absolvování tohoto druhu výuky, obraťte se na školu a požádejte ji o pomoc. Jsou na takové situace připravené, a pokud by byly jejich zásoby vyčerpány, poradí Vám, kam se obrátit. Pomoci mohou např. i neziskové organizace.

Současná doba je spojená s řadou nových výzev, mezi které patří i distanční výuka. Jak pro učitele, tak žáky a jejich rodiče je zpravidla distanční vzdělávání novinkou, na kterou si teprve zvykají. Buďte proto, prosím, navzájem ohleduplní. Prezenční výuku samozřejmě nenahradíme, ale i online se toho dá spoustu naučit.

Pro úspěšné zvládnutí distančního vzdělávání doporučujeme nastolení režimu: Vstávejte v pravidelnou hodinu. Vytvořte si pracovní prostor. Neabsolvujte výuku z postele. Rozvrhněte si Vaše úkoly a povinnosti. Dělejte si zápisky, to Vám pomůže udržet pozornost. Komunikujte s vyučujícími a spolužáky. Nebojte se zeptat.