Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolDomácí úkoly, zkoušky a hodnoceníPravidla a doporučení

Pro žáky a studenty, kteří nemají povoleno účastnit se prezenční výuky, je zajišťována distanční formou.

Výjimku mají jen mateřské školy a školy určené pro děti zaměstnanců vybraných profesí (např. zdravotníků).

Povolují se individuální konzultace ve škole, kde může kromě žáka a vyučujícího být přítomen také zákonný zástupce dítěte.

Pro žáky plnící povinnou školní docházku je účast na distanční výuce povinná. Hodnocení tak vychází i z práce, kterou žák odvedl v rámci online výuky. Je třeba sledovat pokyny jednotlivých učitelů, aby žák plnil veškeré školní povinnosti včetně úkolů.

Studentům středních škol doporučujeme sledovat pravidla pro distanční výuku, kterou stanoví jak vedení školy, tak jednotliví učitelé. Hodnocení bude vycházet z aktivity spojené i s distanční výukou. Doporučujeme proto sledovat termíny dodání domácích úkolů.

Pedagogové mohou studenty a žáky zkoušet ať už písemnou, ústní či jinou formou i v průběhu distanční výuky.

Zatím není známá metodika závěrečného hodnocení na konci pololetí. Informace o podobě hodnocení na pololetním vysvědčení budeme aktualizovat na tomto webu. Více informací o tom, jak úspěšně zvládat distanční výuku, najdete v sekci Distanční výuka.

Pro studenty vysokých škol doporučujeme sledovat pokyny studijních oddělení a jednotlivých vyučujících. Zkoušky se mohou konat do počtu 10 osob. S přiblížením zkouškového období je tak třeba sledovat pravidla ukončení jednotlivých kurzů a s tím spojenou podobu zkoušení, ale také vypsané termíny zkoušení.