Přejít k hlavnímu obsahu

Druhý stupeňPravidla a doporučení

Školy zahájily prezenční výuku za podmínky dodržování zvýšených hygienických opatření. 

Plošné testování žáků již neprobíhá. Tato skutečnost se však může v závislosti na epidemiologickém vývoji změnit. 

Kromě klasického druhého stupně se toto týká i nižších stupňů víceletých gymnázií.

Při návštěvě školského zařízení nezapomínejte nadále na nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách školy. Více naleznete zde: roušky ve školách

Výjimku z povinnosti nosit respirátor či roušku je nutno doložit lékařským potvrzením.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Neposílejte své děti do školy, pokud vykazují příznaky onemocnění covid-19. 

Časté dotazy k tomuto tématu

Jaká pravidla dopadají na nižší stupně víceletých gymnázií?
Mohou se konat školy v přírodě?