Přejít k hlavnímu obsahu

DružinyPravidla a doporučení

Osobní přítomnost dětí ve školní družině je žákům povolena

Při návštěvě školského zařízení nezapomínejte nadále na nošení ochrany úst a nosu. Více naleznete zde: roušky ve školách

Výjimku z povinnosti nosit respirátor či roušku je nutno doložit lékařským potvrzením.

​​​​V případě, že jsou žáci usazeni, není třeba mít ochranu úst a nosu. 

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.,
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.,
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků),
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení,
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety).

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.