Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolDružinyPravidla a doporučení

Osobní přítomnost dětí ve školní družině se povoluje žákům účastnícím se prezenční výuky. A to za podmínek zachování homogenních skupin. To znamená, že se v družinách nesmí mísit žáci z jiných tříd.

Výjimku mají družiny při školách určených pro děti zaměstnanců vybraných profesí (např. zdravotníků), ty ovšem fungují ve specifickém režimu.

Žáci a pedagogičtí pracovníci jsou povinni nosit roušky i během pobytu ve školní družině.


Související opatření