Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Jazykové školyOd 1.srpna bude počet osob při konání zkoušky navýšen na 20, bez nutnosti splnění dalších podmínek.

Pravidla a doporučení

Jsou povoleny skupinové konzultace a výuka do počtu 10 osob bez povinnosti splnění dalších podmínek.

Osoby účastnící se konzultace nebo výuky nad tento limit potřebují negativní test RT-PCR starý nejvýše 7 dní nebo negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin, potvrzení o prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů nebo potvrzení o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Studenti mohou být požádáni o sdělení identifikačních (jméno, příjmení) a kontaktních (telefonní číslo) údajů, z důvodu případného epidemiologického šetření.

Zakázaná je účast osobám s příznaky onemocnění covid-19.

V případě opakované účasti na výuce ve stejném kolektivu osob se výše uvedené podmínky účasti dokládají 1 x za 7 dní.

V případě více denní účasti na výuce se výše uvedené podmínky účasti vztahují ke dni nástupu a opětovně se dokládají každých 7 dní

Při zjištění pozitivního výsledku testu smí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny. Osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci a v případě osob mladších 18 let budou ihned kontaktováni jejich zákonní zástupci.

Účast na státní jazykové zkoušce se povoluje do počtu 10 osob nad tento limit je potřeba splnění podmínek viz. Zkoušky a hodnoceníPři konání zkoušek pamatujte na dodržování hygienických opatření.


Související opatření