Přejít k hlavnímu obsahu

Jazykové školyPravidla a doporučení

Výuka je v současné době povolena prezenčně bez dalších zvláštních omezení, pouze za dodržování zvýšených hygienických opatření, pro všechna školská zařízení. 

Ve školských zařízení nadále platí povinnost nošení ochrany úst a nosu. Více naleznete zde: roušky ve školách.

Výjimku z povinnosti nošení ochranný úst a nosu je třeba doložit lékařským potvrzením.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Při konání zkoušek pamatujte na dodržování hygienických opatření. 

Buďte nadále ohleduplní a neúčastněte se výuky pokud máte příznaky onemocnění covid-19.