Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolKnihovnyPravidla a doporučení

Provoz knihoven je omezen. 

Zakazuje se jiný způsob vrácení knih než bezkontaktní. Pokud potřebujete vědět, jaká přesná pravidla pro výpůjčky nastavily jednotlivé knihovny, sledujte jejich webové stránky.

Pokud potřebujete knihy - ať už ke studiu, výkonu povolání nebo k zábavě - zkuste databáze elektronických zdrojů. Sledujte nabídku elektronických zdrojů na stránkách jednotlivých knihoven. Pro studenty vysokých škol nabízí většinou univerzity přístupy do těchto databází zadarmo. Hledejte tyto možnosti na stránkách univerzit či fakult.