Přejít k hlavnímu obsahu

Pandemická pohotovost skončila o půlnoci z 4. na 5. května 2022.

Mateřské školyPravidla a doporučení

Do mateřské školy mohou nyní docházet děti ze všech krajů. 

Děti se nemusí testovat a nenosí ani roušky. Roušky a respirátory nejsou v mateřské škole pro děti povinné. Pro pedagogické pracovníky platí výjimka z povinnosti nosit ochranu nosu a úst.

Děti se ve školce mohou účastnit sportovních aktivit.

Pokud zpozorujete na vašem dítěti příznaky nákazy covid-19, neposílejte ho do školky. Zabráníte tak nákaze dalších dětí a přenosu na jejich rodiče. Pokud si příznaků všimne učitel, dá dítě do izolace a zavolá rodičům. Ti si dítě odvezou a zavolají lékaři. Pokud skutečně půjde o příznaky koronaviru, vystaví žádanku na test a poradí, jak dále postupovat.

Pokud se ve třídě nakazí více dětí, může Krajská hygienická stanice vydat doporučení, aby šla do karantény celá třída. Při vysoké nákaze dětí i učitelů může dojít k uzavření i celé školky.