Přejít k hlavnímu obsahu

Povinné testování žáků ve školách 

Pravidla a doporučení

Screeningové testování pro školní rok 2021/2022 již bylo ukončeno.

Plošné testování žáků již neprobíhá. Tato skutečnost se však může v závislosti na epidemiologickém vývoji změnit. 

Nadále však platí, a to do doby uplynutí důsledků pozitivně testovaných v rámci screeningového testování, že škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit zařízení, informuje se lékař žáka.

Dále pozitivní výsledek PCR či antigenního testu, pokud byl žák 2 dny před provedením ve školním zařízení nahlásí zákonný zástupce škole.

A v neposlední řadě žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem 2 dny před jeho provedením nebo 2 dny po jeho provedení se nebudou moci osobně účastnit výuky než bude proveden potvrzující test, vrátit se budou moci pokud bude negativní. Výjimku mají očkovaní žáci a ti, kteří mají potvrzení o prodělání nemoci.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při sportovních aktivitách v rámci tělesné výchovy. Stejně tak pro ně neplatí při takových aktivitách povinnost dodržovat 1,5 m rozestupy.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.