Přejít k hlavnímu obsahu

Povinné testování zaměstnanců škol a školských zařízeníPravidla a doporučení

Probíhá plošné testování žáků a zaměstnanců škol v celé ČR, a to základních škol a základních škol speciálních, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy. 

Testování zaměstnanců ostatních škol se řídí dle obecných pravidel: testování zaměstnanců a OSVČ.

Režim dle screeningového testování žáků:

Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se provádí každé pondělí (1 x týdně).

Není-li určený den vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Škola může antigenní testy nahradit testy PCR, v takovém případě se test provádí také 1 x týdně.

Jsou-li zaměstnanci školských zařízení, kterých se týká screeningové testování, zaměstnáni ve více školských zařízení, testují se jen u jednoho zaměstnavatele (prokazují se vydaným potvrzením).

Současně se na školou testovaného zaměstnance (v daném týdnu, kdy je testován školou) nevztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovující pravidla pro testování zaměstnanců a OSVČ, přestože je zaměstnancem i jiného zaměstnavatele (prokazuje se téže vydaným potvrzením).

Testování se týká všech, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. Antigenní test určený pro sebetestování provedený ve škole lze nahradit RT-PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test je mu nařízeno, aby po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95), a to i ve venkovních prostorách. Nadále platí i pro tyto zaměstnance výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení. Pokud je nutné, aby žáci viděli na ústa pedagogického pracovníka může při dodržení rozestupu 1,5 m použít ochranný štít. V případě aktivit jejichž charakter to neumožňuje musí takovýto pedagogický pracovník udržovat rozestup 1,5 m, to platí i v případě konzumace, kdy by se měl stravovat odděleně.

V případě pozitivního výsledku škola vydá potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha opatření). Zaměstnanec školy musí bezodkladně opustit školu. Škola také zašle výsledek testu hygienické stanici, a to pomocí aplikace Covid Forms Application (na základě těchto údajů je vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test), případně vyrozumí zaměstnanec školy o nutnosti podstoupení konfirmačního RT-PCR testu, kterému je povinen. Pokud je i tento test pozitivní zaměstnanec školy musí kontaktovat svého praktického lékaře a je mu nařízena izolace.

Žáci a zaměstnanci školy, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině se školou pozitivně testovaným, pouze v tento den, se budou následně prokazovat negativním testem provedeným každý den až do výsledku konformačního RT-PCR testu (tzv. režim „test to stay“). Tito žáci a zaměstnanci také dodržují tzv. režimová opatření, která se uplatňují na žáky a zaměstnance, kteří se nepodrobili testování.

Je-li konfirmační RT-PCR test pozitivní posupuje se standardně, jako při jakémkoliv zjištění pozitivity.

Avšak nezapomínejte, že i nadále platí povinnost nošení ochrany úst a nosu ve společných prostorách. Více naleznete zde: roušky ve školách.

Zvláštní režim u některých školních aktivit:

Přestože nadále v některých zařízení platí zpřísněná hygienická pravidla pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-(T), při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.