Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolPřijímací zkouškyPravidla a doporučení

Přijímací zkoušky je možno konat za osobní přítomnosti studentů.

V případě víceletých gymnázií předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude mít ředitel školy možnost rozhodnout, zda se bude konat jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí.

talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. 

 U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března.

Více informací naleznete na webu MŠMT.

Je třeba během zkoušek dodržovat veškerá hygienická opatření.

Tyto skutečnosti se mohou změnit podle toho, jak se vyvine epidemiologická situace. O změně budete včas informování na této stránce.

Je třeba také sledovat informace, které poskytuje škola, na kterou se hlásíte. Především informace ze studijního oddělení, a to hlavně k termínům, podobě přijímacích zkoušek i hygienickým opatřením.

Všichni nyní prožíváme složité období. Pokud potřebujete psychologickou pomoc nebo radu, jak se vyrovnat se stresem, podívejte se do okruhu Stres a zvládání dopadů pandemie.