schoolPrvní stupeňPravidla a doporučení

Pro první stupeň základní školy aktuálně platí, že žáci prvních a druhých tříd na prvním stupni ZŠ navštěvují výuku prezenčně.

Pro tyto žáky nadále platí povinná školní docházka a proto je nutné, aby se výuky účastnili. Pokud vaše dítě nemůže do školy nastoupit ze zdravotních, či jiných závažných důvodů, doporučujeme se obrátit na vedení školy.

Děti musí ve škole mít po celou dobu nasazenou roušku a dodržovat i další hygienická opatření.

Na základě opatření vlády se zakazuje osobní přítomnost žáků 3.,4. a 5. tříd prvního stupně základních škol na výuce. To znamená, že nyní žáci těchto tříd do školy chodit nemohou.

Výuka je pro ně zatím vedena distanční formou.

S platností od 30. listopadu 2020 se navrátí do škol i zbylé ročníky prvního stupně ZŠ.

Výjimku mají děti zaměstnanců vybraných profesí (např. zdravotníků), pro něž jsou otevřeny školy určené krajem.

Důvodem je současná epidemiologická situace a vysoké riziko nákazy. Ve třídě se setkává velké množství dětí na poměrně dlouhou dobu, dále jsou v kontaktu s učiteli a doma pak s rodiči. S tím je spojené riziko přenosu nákazy na mnoho kontaktů.

 


Časté dotazy k tomuto tématu

Je povolena prezenční výuka v přípravné třídě?
Je povolena účast na výuce pro žáky, kteří navštěvují stejnou třídu s 1. a 2. třídou ZŠ (tedy tak zvané malotřídky)?