Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolŠkolní stravováníPravidla a doporučení

Provoz školních jídelen je povolen. Osobně se zde mohou stravovat žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

Ostatní žáci a zaměstnanci, kteří do školy prezenčně nedochází si mohou obědy vyzvednout ve výdejním okénku. Doporučujeme zajistit, aby se tito strávníci nemísili s žáky účastnícími se prezenční výuky.

Podmínkou provozu těchto stravovacích zařízení je dodržování zvýšených hygienických opatření: 

  • Žáci a zaměstnanci jsou povinni v prostoru školní jídelny nosit roušky, které je možno mít sundané jen po dobu konzumace.
  • U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 osoby.
  • Stoly musí být minimálně 1, 5 m od sebe.
  • Ve školní jídelně nemůže být více osob než je míst k sezení. 
  • Ve školní jídelně je třeba zachovat co největší možné rozestupy mezi rozdílnými třídami.

Školní jídelny nemohou sloužit ke stravování veřejnosti.