Přejít k hlavnímu obsahu

Školní stravováníPravidla a doporučení

Provoz školních jídelen je povolen. Osobně se zde mohou stravovat žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

Ostatní žáci a zaměstnanci, kteří případně do školy prezenčně nedochází si mohou obědy vyzvednout ve výdejním okénku. Doporučujeme zajistit, aby se tito strávníci nemísili s žáky účastnícími se prezenční výuky.

Obědy nesmějí vyzvedávat žáci ani zákonní zástupci žáků, kteří jsou nakaženi covidem-19, v izolaci či karanténě.

Podmínkou provozu těchto stravovacích zařízení je dodržování zvýšených hygienických opatření: 

  • Žáci i zaměstnanci, jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst i nosu - do doby konzumace.
  • U jednoho stolu mohou sedět maximálně 6 osob.
  • Stoly musí být minimálně 1,5 m od sebe.
  • Ve školní jídelně nemůže být více osob než je míst k sezení. 
  • Ve školní jídelně je třeba zachovat co největší možné rozestupy mezi rozdílnými třídami.

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Mají žáci nárok na dotovaný oběd i během distanční výuky?
Je povolena konzumace cizím strávníkům