Přejít k hlavnímu obsahu

Speciální školy (školy podle § 16 zák. 561/2004 Sb.)Pravidla a doporučení

Školy zahájily prezenční výuku za podmínky dodržování hygienických opatření. 

Plošné testování žáků opět probíhá v celé ČR.

Testování proběhne 6. prosince a poté se bude opakovat každé pondělí (případně první den nového vyučujícího týdne).

Testovat se budou žáci, kteří nemohou doložit některou z podmínek O-N-T jiným způsobem.

Pokud se dítě, které spadá do této kategorie nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:

  • musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
  • nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
  • používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
  • při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

Více informací naleznete v ŽS: povinné testování žáků.

Pro studenty speciální školy platí výjimka z povinnosti nosit ochranu úst a nosu, je však potřeba mít lékařské potvrzení. Všichni žáci také musí mít nasazenou ochranu nosu a úst, a to i když budou usazeni v lavici, pokud jich je více než 50 v jedné třídě. Více naleznete zde: roušky ve školách

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Neposílejte své děti do školy, pokud vykazují příznaky onemocnění covid-19. 

Časté dotazy k tomuto tématu

Je možné provozovat školní družiny a kluby?