Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Speciální školy (školy podle § 16 zák. 561/2004 Sb.)Pravidla a doporučení

Osobní přítomnost studentů na výuce ve speciálních školách je povolena.

Během výuky nemusí mít zakrytá ústa a nos rouškou žáci ani pedagogičtí pracovníci.

Jedenkrát týdně se musí nechat testovat žáci 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Kolektivy jednotlivých tříd se nesmí slučovat a prolínat. Je třeba zachovat homogennost třídních kolektivů.

Časté dotazy k tomuto tématu

Je možné provozovat školní družiny a kluby?