Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

schoolSpeciální školy (školy podle § 16 zák. 561/2004 Sb.)Pravidla a doporučení

Osobní přítomnost studentů na výuce ve speciálních školách je povolena.

Během výuky nemusí mít zakrytá ústa a nos rouškou žáci ani pedagogičtí pracovníci.

Kolektivy jednotlivých tříd se nesmí slučovat a prolínat. Je třeba zachovat homogennost třídních kolektivů.


Související opatření