Přejít k hlavnímu obsahu

Střední školyPravidla a doporučení

Školy zahájily prezenční výuku za podmínky dodržování hygienických opatření. 

Při návštěvě školského zařízení nezapomínejte nadále na nošení ochrany úst a nosu. Více naleznete zde: roušky ve školách

Ochranu úst a nosu musí mít žáci nasazenou pokud nejsou usazeni, dále pak i při aktivitách, které to neumožňují jako např. tělesná výchova či zpěv.

Výjimku z povinnosti nosit roušku je nutno doložit lékařským potvrzením.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Je taktéž umožněno navštěvovat osobně praktickou výuku a přípravu studentům SŠ. 

Prezenčně mohou výuku také navštěvovat žáci v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.


Související odkazy a zdroje

Časté dotazy k tomuto tématu

Jaká pravidla dopadají na nižší stupně víceletých gymnázií?
Probíhá praktická výuka?