Přejít k hlavnímu obsahu

Vysoké školyPravidla a doporučení 

Je umožněno se prezenčně účastnit výuky na vysokých školách, pokud probíhá.

Účast na výuce již není podmíněna negativním testem na přítomnost onemocnění Covid-19.

Nadále nezapomínejte na povinnosti nosit ochranu úst a nosu. Více naleznete zde: roušky ve školách.

Výjimku povinnosti nosit ochranu úst a nosu je třeba doložit lékařským potvrzením.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Důležité je sledovat rozhodnutí konkrétní univerzity, neboť rektoři vydávají v tomto směru vlastní rozhodnutí. Dobrým zdrojem jsou pak stránky konkrétní vysoké školy a studijní oddělení. Kromě studijního oddělení můžete věc řešit např. i s akademickým senátem.

Časté dotazy k tomuto tématu

Mohou se konat zkoušky osobně?
Mohou se osobně konat odborné zkoušky k výkonu zdravotnického povolání?
Mohou se konat advokátní zkoušky?
Mohou se konat veletrhy nebo kongresy?