Přejít k hlavnímu obsahu

ZUŠPravidla a doporučení

Osobní přítomnost žáků na výuce v základních uměleckých školách je povolena, za splnění zvýšených hygienických podmínek ve všech školských zařízeních.

V případě, že jsou žáci usazeni, není třeba mít ochranu úst a nosu. V opačném případě je třeba mít roušku nebo respirátor s minimální filtrací 94%.

Výjimku z povinnosti nosit ochranu úst a nosu je třeba doložit lékařským potvrzením.

Více naleznete zde: roušky ve školách.

Pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-T, při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Nadále buďte ohleduplní a neúčastněte se výuky pokud máte příznaky onemocnění covid-19.