Přejít k hlavnímu obsahu

Exekuce a insolvenceTato ŽS byla archivována.

Lex covid justice II

Ministerstvo spravedlnosti v reakci na aktuální situaci v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 a připravilo balíček opatření, která mají zmírnit dopady epidemie v kontextu insolvenčního práva.

Soubor nových opatření, tzv. lex covid justice II, rozšiřuje okruh skutečností významných pro nezrušení schváleného oddlužení, respektive prodlužuje možnost přerušení plnění reorganizačního plánu bez hrozby přeměny reorganizace v konkurz. Soud oddlužení nezruší v případě, že dlužník nemůže splácet své dluhy převážně z důvodu protiepidemických opatření.

Podnikatelům, kteří byli dosud ekonomicky stabilní, avšak kvůli opatřením se dostali do dočasných hospodářských potíží, které by měly po odpadnutí nouzového stavu odeznít, se odkládá povinnost podání insolvenčního návrhu (účelem je uvolnění kapacit k odvrácení úpadku).

Dlužníci, kteří se dostali do přechodných problémů, které způsobila pandemie onemocnění covid-19 a před 5.10.2020 v úpadku nebyli, mohou využít ochrany tzv. mimořádného moratoria. Lhůta pro podávání návrhů nyní platí  do 30. 6. 2021. 

31.1.2021 skončilo pozastavení mobiliárních exekucí a exekucí prodejem nemovitostí. Přesto vydala Exekutorská komora České republiky doporučení, aby se nevyužívalo mobiliárních exekucí, pokud se nejedná o případy zvláštního zřetele. Konkrétní doporučení naleznete na stránkách Exekutorské komory ČR.

OSVČ v úpadku

OSVČ, které se koncem roku 2019 nacházely v úpadku tj. insolvenci, mají nárok na slevu na pojistném za rok 2020. ČSSZ bude OSVČ nejprve informovat a následně zašle nové vyúčtování, kde bude sleva na pojistném zohledněna. Příslušná správa sociálního zabezpečení pak automaticky vrátí "nesnížené pojistné". O přeúčtování není nutné žádat, za žádost se považuje samotný podaný Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Více informací a otázky s odpověďmi naleznete v tiskové zprávě MPSV.