Přejít k hlavnímu obsahu

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19Tato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP COVID-19). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.

Účel/podmínky pro čerpání: MOP COVID-19 se poskytuje na základní životní potřeby, tj. zejména na jídlo, ošacení, hygienické prostředky, nájem plus další náklady spojené s bydlením (energie, služby) a další nutné výdaje jako je domácí internet, poplatky za telefonní služby, hypotéka apod. Vláda 1. března také oznámila, že pomoc MOP bude moci být poskytována i na nákup ochrany dýchacích cest a ve výši 500 Kč na osobu na jeden měsíc. Při vyplňování žádosti (viz níže) v tomto případě zaškrtnete u účelu "Jiné" a popište, na co pomoc potřebujete.

Co je potřeba doložit k žádosti o MOP spojenou s COVID-19? Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc spojenou s COVID-19 (do žádosti je nutné uvést všechny kontaktní údaje jako je telefonní číslo, e-mail a číslo občanského průkazu) a Souhlas s předáváním rodného čísla České poště s. p. (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou). Další doklady, které jsou nutné pro vyhodnocení nároku a výše mimořádné okamžité pomoci jako je např.:

  • Potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu).
  • Aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných.
  • Smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií.
  • Doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,
  • Další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku žádám

Způsob podání žádosti: Online formulář, nebo vytištěný formulář (tištěná verze žádosti je k dispozici na každém kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR).

Více informací, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete na webu MPSV a na webu Úřadu práce.

NEVÍTE si rady s vyplněním žádosti a potřebujete POMOC?

  • Kontaktujte Call centrum ÚP ČR na bezplatné telefonní lince +420 800 77 99 00, kde Vám poradí s vyplněním formuláře a sdělí obecné informace k Vašemu dotazu.
  • Operátoři jsou Vám k dispozici vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod.