Přejít k hlavnímu obsahu

Nájemné - příspěvkyTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Doporučení

Pokud v důsledku epidemie koronaviru nemáte dostatek příjmů na současné bydlení, můžete požádat o Příspěvek na bydlení. Pokud už ho pobíráte, lze pobírat ještě Doplatek na bydlení. S placením nákladů spojených s bydlením vám může pomoct Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19.

Pobírání Příspěvku na bydlení je podmínkou pro získání Doplatku na bydlení. Výjimkou je situace, kdy příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku jejich živobytí, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.

Obě komory Parlamentu ČR podpořily navýšení příspěvku na bydlení. Jestli a v jaké výši na něj budete mít nárok si můžete spočítat v kalkulačce, kterou připravilo MPSV. Úřad práce ČR také zřídil infolinku pro občany zasažené energetickou krizí. Volat můžete na telefonní číslo +420 950 180 070.

Příspěvek na bydlení

Podmínky: na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu, pokud jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území Prahy 35 % rozhodného – čistého – příjmu rodiny a zároveň těchto 30 % (v Praze opět 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce počtu členů domácnosti.

Částka: Odvozuje se od místa, počtů členů rodiny apod.

Více: Vzorové výpočty příspěvku, údaje o tom, kdo je v rámci žádosti brán jako rodina, návod na podání žádosti i všechny potřebné formuláře najdete na webu MPSV.

Doplatek na bydlení

Jeho výše se stanoví tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za energie) zůstala osobě či rodině částka na živobytí. Nárok na doplatek nevznikne osobám, kterým vzniklo vlastnické právo nebo právo na užívání bytu (jiného než obytného prostoru, ubytovny) po datu, kdy bylo v lokalitě, kam má být doplatek na bydlení poskytnut, vyhlášeno obecním úřadem opatření obecné povahy.

Podmínky: Doplatek na bydlení je možné poskytnout osobám užívajícím zkolaudovaný byt nebo jeho část, pobytovou sociální službu, ubytovnu, jiný než obytný prostor nebo vlastníkům užívajícím stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci.

Částka: stanovuje se individuálně.

Více: co všechno se při žádosti posuzuje a jak o doplatek zažádat.

Také je možné zažádat o příspěvek na živobytí ze systému pomoci v hmotné nouzi. Nárok vzniká, jestliže jsou příjmy osoby či rodiny nižší, než je částka živobytí. Více informací

U rodiny s dětmi je navíc možné požádat o přídavek na dítě ze systému státní sociální podpory. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Více informací