Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora rodin s dětmiRodiny s dětmi mají nárok na zvláštní státní podporu. Pokud se tedy jako rodina ocitnete ve finančních potížích, neváhejte zažádat o některý z následujících příspěvků.

Žena, která porodila své první nebo druhé dítě má nárok na dávku porodného. Aby této podpory dosáhla, nesmí být čistý příjem rodiny v posledním čtvrtletí vyšší než 2,7 násobek životního minima rodiny. Tato podmínka platí také pro přídavek na dítě, na který má nárok nezaopatřené dítě. Rodiny s dětmi mají nárok na příspěvek na bydlení, pokud jejich náklady na bydlení přesahují 30% (na území hlavního města Prahy 35%) čistého příjmu rodiny. Pokud ve vaší rodině došlo k úmrtí, podívejte se do ŽS Úmrtí blízkého na covid -19, kde najdete sociální i psychologickou pomoc v těžké chvíli.

Pokud jste přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení pobírali v prvním čtvrtletí roku 2021, nemusíte své příjmy a náklady na bydlení dokazovat pro druhé čtvrtletí. Bylo schváleno automatické překlopení těchto dávek. Více informací naleznete v tiskové zprávě MPSV.

Pokud žádáte o další dávky, můžete s úřadem práce komunikovat online. Elektronický kontakt je v současnosti doporučen. Návod naleznete na stránkách Úřadu práce. Po skončení nouzového stavu je elektronická komunikace možná podle popisu Úřadu práce.