Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

nature_peopleMyslivostPravidla a doporučení

Výkon práva myslivosti představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen.

Povolen je společný i individuální lov za účelem plnění plánu lovu a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné zvěře).

V případě společného lovu se musí dodržovat rozestupy a mít nasazené roušky. Přijatá opatření neumožňují konání mysliveckých zkoušek ani společenských akcí před a po lovu. 

Zároveň není omezen výkon funkce myslivecké stráže.