Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

MyslivostPravidla a doporučení 

Výkon práva myslivosti není omezen.

Společný lov zvěře omezen není. 

V případě zkoušek podle zákona o myslivosti platí následující:

Je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška z myslivosti, zkouška pro myslivecké hospodáře, zkouška loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky. Zkoušek se může přítomně účastnit max. 10 osob a dalších max. 3 osob z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti, je nejvýše 13 osob).

Při provádění výše uvedených činností je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření.

Apelujeme na všechny, aby zvážili za současné situace provádění těchto činností. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě příslušnou hygienickou stanici.