Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

Přednášková činnost 

Od 1. srpna bude maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů 7000 ve venkovních prostorech a 3000 ve vnitřních prostorech, a zároveň nebude moct být překročena kapacita 100 %. 

Pravidla a doporučení

Přednášková činnost se řídí stejnými pravidly jako kongresy a další vzdělávací akce

Přesto, pokud to jde, je nadále ideální se setkávat online, není žádné riziko přenosu covidu-19.

V současní době musí pořadatelé hromadné akce, u které předpokládají, že se jí zúčastní více než 1000 osob (denně), oznámit její konání místně příslušné krajské hygienické stanici. 

Toto oznámení musí obsahovat datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce.

U akcí konaných do 22. července (včetně), tak musí učinit bezodkladně. U akcích konaných od 23. července je tak nutné učinit nejpozději 5 dní přede zahájení akce.