Přejít k hlavnímu obsahu
Od 1. 9. nebudou testy na covid hrazeny pojišťovnou. Hrazeny budou rozočkovaným osobám, dětem a několika dalším výjimkám.

RybařeníPravidla a doporučení

Výkon rybářského práva není omezen.

Ani společný výlov rybníka omezen není.

Rybářské závody v současné době lze pořádat za předepsaných podmínek. 

V případě zkoušek podle zákona o rybářství platí následující:

Je možné pořádat zkoušky stanovené předmětnými zákony, tzn. zkouška pro získání osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku, zkouška pro získání osvědčení pro ustanovení rybářským hospodářem a rybářskou stráží. Zkoušek se však může přítomně účastnit max. 10 osob a dalších max. 3 osob z řad veřejnosti (celkový počet osob, tedy všech, zejména pak uchazečů o zkoušku, zkoušejících a veřejnosti, je nejvýše 13 osob).

Při provádění výše uvedených činností je nutné dodržovat stanovená hygienická opatření.

Apelujeme na všechny, aby zvážili za současné situace provádění těchto činností. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví, popřípadě příslušnou hygienickou stanici.

 

Časté dotazy k tomuto tématu

Je povolen prodej ryb tzv. „z hráze“?
Je povolen výlov rybníka?
Je bráno „bivakování“ jako výkon rybářského práva?
Musím mít při výlovu rybníka roušku?