Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

nature_peopleRybařeníPravidla a doporučení

Výkon rybářského práva představuje výjimku z opatření, které přijala vláda České republiky, a je tedy povolen. Rybáři mohou lovit po celou povolenou denní dobu lovu.

Rybaření je vyňato i ze zákazu nočního volného pohybu osob, výkon rybářského práva je tedy možný i v době mezi 21:00 a 4:59.

Zároveň není omezen výkon funkce rybářské stráže. Povoleny jsou i činnosti v rybářském revíru, které nelze odložit (např. zarybňování).

Při provádění výlovů rybníků v zastavěném území obce nemusí osoby provádějící výlov používat v rybníku ochranných prostředků dýchacích cest, jsou však povinny udržovat minimální rozestupy.


Časté dotazy k tomuto tématu

Je povolen prodej ryb tzv. „z hráze“?
Je povolen výlov rybníka?
Je bráno „bivakování“ jako výkon rybářského práva?
Jsou povoleny rybářské závody?
Musím mít při výlovu rybníka roušku?