Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

nature_peopleVčelařiPravidla a doporučení

Pro chovatele včel platí bezvýjimečně všechna přijatá opatření (zákaz volného pohybu osob, zákaz pořádání akcí apod.).

Ohledně samotného chovatelství ale žádná opatření přijata nebyla, takže veškeré postupy, procesy a registrace zůstávají nezměněny.